Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kommunfullmäktige

När: 14 oktober 2019

Tid: 18:30

Plats: Konga, Folkets hus

Kungörelse

 

Anslag

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2019-08-29
Anslaget publicerades: 2019-09-11
Anslaget tas ner: 2019-10-03
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Protokoll

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2019-08-15
Anslaget publicerades: 2019-08-29
Anslaget tas ner: 2019-09-20
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-09
Anslaget publicerades: 2019-09-11
Anslaget tas ner: 2019-10-01
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunfullmäktige
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-09-02
Anslaget publicerades: 2019-09-09
Anslaget tas ner: 2019-10-01
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Anslaget publicerades: 2019-09-06
Anslaget tas ner: 2019-09-30
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-02
Anslaget publicerades: 2019-09-09
Anslaget tas ner: 2019-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Samordningsförbundet Värend
Beslutsinstans: Samordningsförbundet Värend
Sammanträdesdatum: 2019-08-26
Anslaget publicerades: 2019-09-03
Anslaget tas ner: 2019-09-24
Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13 A, Växjö

Protokoll

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Anslaget publicerades: 2019-08-30
Anslaget tas ner: 2019-09-23
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-26
Anslaget publicerades: 2019-08-29
Anslaget tas ner: 2019-09-20
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsen 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-08-19
Anslaget publicerades: 2019-08-26
Anslaget tas ner: 2019-09-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-20
Anslaget publicerades: 2019-08-23
Anslaget tas ner: 2019-09-16
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Bildningsnämnden 
Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-27
Anslaget publicerades: 2019-09-04
Anslaget tas ner: 2019-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-26
Anslaget publicerades: 2019-09-05
Anslaget tas ner: 2019-09-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll