Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kallelse

Kommunfullmäktige

Tid: 15 oktober 18.30
Plats: Parken Urshult

Kungörelser

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Nybyggnad av telekommunikationsmast på fastigheten Väckelsång 6:41
Hi3G AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av en 72 meter hög stagad mast med tillhörande teknikbod för det allmänna mobilnätet. Masten avses placeras straxt väster om Centrumgatan i Väckelsång.
Kungörelsen publicerades: 2018-09-20
Kungörelsen tas ner: 2018-10-10
Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Tingsryd.

Kungörelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Nybyggnad av telekommunikationsmast på fastigheten Ekeryd 8:1
Hi3G AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av en 78 meter hög stagad mast med tillhörande teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Kungörelsen publicerades: 2018-09-20
Kungörelsen tas ner: 2018-10-10
Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Tingsryd.

Kungörelse

Anslag

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Beslutsinstans:Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2018-10-03
Anslaget publicerades: 2018-10-16
Anslaget tas ner: 2018-11-06
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Protokoll

Kommunfullmäktige

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-10-15
Anslaget publicerades: 2018-10-18
Anslaget tas ner: 2018-11-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Kultur- och fritidsutskottet
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-10-09
Anslaget publicerades: 2018-10-17
Anslaget tas ner: 2018-11-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Överförmyndarnämnden
Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-09
Anslaget publicerades: 2018-10-17
Anslaget tas ner: 2018-11-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-08
Anslaget publicerades: 2018-10-15
Anslaget tas ner: 2018-11-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Valnämnden
Beslutsinstans: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-04
Anslaget publicerades: 2018-10-11
Anslaget tas ner: 2018-11-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Kommunföretag AB
Beslutsinstans: Tingsryds Kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2018-10-02
Anslaget publicerades: 2018-10-03
Anslaget tas ner: 2018-10-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Beslutsinstans: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Anslaget publicerades: 2018-09-28
Anslaget tas ner: 2018-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Industristiftelse
Beslutsinstans: Tingsryds Industristiftelse
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Anslaget publicerades: 2018-09-28
Anslaget tas ner: 2018-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Anslaget publicerades: 2018-10-01
Anslaget tas ner: 2018-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Energi AB
Beslutsinstans: Tingsryds Energi AB
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Anslaget publicerades: 2018-09-28
Anslaget tas ner: 2018-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-09-24
Anslaget publicerades: 2018-09-28
Anslaget tas ner: 2018-10-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsen
Beslutsinstans: Kommunstyrelse
Sammanträdesdatum: 2018-09-24
Anslaget publicerades: 2018-09-27
Anslaget tas ner: 2018-10-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Arbete- och lärandeutskottet
Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Anslaget publicerades: 2018-09-26
Anslaget tas ner: 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunala Pensionärsrådet
Beslutsinstans: Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum: 2018-09-12
Anslaget publicerades: 2018-09-25
Anslaget tas ner: 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Plan- och näringslivsutskottet
Beslutsinstans: Plan- och näringslivsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-09-18
Anslaget publicerades: 2018-09-25
Anslaget tas ner: 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens individutskott
Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämndens individutskott
Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Anslaget publicerades: 2018-09-24
Anslaget tas ner: 2018-10-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Kultur- och fritidsutskottet
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-09-12
Anslaget publicerades: 2018-09-18
Anslaget tas ner: 2018-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-09-11
Anslaget publicerades: 2018-09-17
Anslaget tas ner: 2018-10-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Energi AB
Beslutsinstans: Tingsryds Energi AB
Sammanträdesdatum: 2018-09-04
Anslaget publicerades: 2018-09-12
Anslaget tas ner: 2018-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Personalutskottet
Beslutsinstans: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-09-03
Anslaget publicerades: 2018-09-12
Anslaget tas ner: 2018-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Samordningsförbundet Värend
Beslutsinstans: Samordningsförbundet Värend
Sammanträdesdatum: 2018-09-06
Anslaget publicerades: 2018-09-13
Anslaget tas ner: 2018-10-04
Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13 A

Kommunfullmäktige
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-09-03
Anslaget publicerades: 2018-09-12
Anslaget tas ner: 2018-10-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Bildningsnämnden
Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Anslaget publicerades: 2018-10-04
Anslaget tas ner: 2018-10-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Arbete- och lärandeutskottet
Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet, § 207-209
Sammanträdesdatum: 2018-10-22
Anslaget publicerades: 2018-10-22
Anslaget tas ner: 2018-11-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-15
Anslaget publicerades: 2018-10-22
Anslaget tas ner: 2018-11-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll