Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Tingsryds Kommunföretag AB

Ordinarie bolagsstämmor för:

Tingsryds Kommunföretag AB, Tingsrydsbostäder AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och Tingsryds Energi AB

När: Onsdagen den 22 april

Tid: 14.00

Plats: Gula huset vid kommunhuset, Torggatan 10, Tingsryd

Stämmorna är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 april är inställt. Anledningen är att kommunen vill minimera smittspridning under den pågående Corona-pandemin.

Kungörelse

Samråd Ny avfallsplan 2020

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Kungörelsen publicerades: 2020-01-21
Kungörelsen tas ner: 2020-03-13

Samrådsförslaget finns här samt på medborgarkontoret i Tingsryd.

Antagande av detaljplan Linneryd 24:4

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Kungörelsen publicerades: 2020-03-24
Kungörelsen tas ner: 2020-04-14

Protokollutdrag finns tillgängligt här

Anslag

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2020-03-19, §§ 15-16 (direktjustering)
Anslaget publicerades: 2020-03-30
Anslaget tas ner: 2020-04-21
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Lessebo

Protokoll

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2020-03-19
Anslaget publicerades: 2020-03-30
Anslaget tas ner: 2020-04-21
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Lessebo

Protokoll

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott 
Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Anslaget publicerades: 2020-03-31
Anslaget tas ner: 2020-04-23
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-25
Anslaget publicerades: 2020-03-31
Anslaget tas ner: 2020-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsen 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Anslaget publicerades: 2020-03-28
Anslaget tas ner: 2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsen anslagsbevis för §§ 81-82
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Anslaget publicerades: 2020-03-28
Anslaget tas ner: 2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott (omedelbar justering)-anslag
Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Anslaget publicerades: 2020-03-26
Anslaget tas ner: 2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Beslutsinstans: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
Anslaget publicerades: 2020-03-25
Anslaget tas ner: 2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsen § 88 direktjustering
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Anslaget publicerades: 2020-03-24
Anslaget tas ner: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunfullmäktige

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-03-09

Anslaget publicerades 2020-03-17

Anslaget tas ner: 2020-04-08

Protokoll-KF-2020-03-09-inklusive-försättsblad

Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Anslaget publicerades: 2020-03-16
Anslaget tas ner: 2020-04-08
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2020-03-03
Anslaget publicerades: 2020-03-12
Anslaget tas ner: 2020-04-12
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Växjö kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-09
Anslaget publicerades: 2020-03-12
Anslaget tas ner: 2020-04-02
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Tingsryds Kommunföretag AB
Beslutsinstans: Tingsryds Kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2020-03-09
Anslaget publicerades: 2020-03-11
Anslaget tas ner: 2020-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott
Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-03-06
Anslaget publicerades: 2020-03-06
Anslaget tas ner: 2020-03-31
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Personalutskottet
Beslutsinstans: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-03-02
Anslaget publicerades: 2020-03-05
Anslaget tas ner: 2020-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsen 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-02-24
Anslaget publicerades: 2020-03-03
Anslaget tas ner: 2020-03-24
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsen §§ 43-44 direktjustering
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-02-24
Anslaget publicerades: 2020-02-25
Anslaget tas ner: 2020-03-16
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Anslaget publicerades: 2020-03-31
Anslaget tas ner: 2020-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Bildningsnämnden 
Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
Anslaget publicerades: 2020-03-31
Anslaget tas ner: 2020-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll