Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kallelse

Kommunfullmäktige

När: 8 april 2019

Tid: 18.30

Plats: Konga

Kungörelse

Anslag

Samordningsförbundet Värend

Beslutsinstans: Samordningsförbundet Värend
Sammanträdesdatum: 2019-03-08
Anslaget publicerades: 2019-03-21
Anslaget tas ner: 2019-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13 A

Protokoll

Kommunfullmäktige

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-03-11
Anslaget publicerades: 2019-03-19
Anslaget tas ner: 2019-04-10
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-11
Anslaget publicerades: 2019-03-18
Anslaget tas ner: 2019-04-09
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Arbete- och lärandeutskottet 

Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-03-05
Anslaget publicerades: 2019-03-15
Anslaget tas ner: 2019-04-05
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beslutsinstans: Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2019-03-06
Anslaget publicerades: 2019-03-13
Anslaget tas ner: 2019-04-04
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Storgatan 45 Lessebo

Protokoll

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens plan - och näringslivsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-12
Anslaget publicerades: 2019-03-13
Anslaget tas ner: 2019-04-04
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutsinstans: Tingsryds Kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Anslaget publicerades: 2019-03-08
Anslaget tas ner: 2019-04-01
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Anslaget publicerades: 2019-03-07
Anslaget tas ner: 2019-03-28
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Valnämnden

Beslutsinstans: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-28
Anslaget publicerades: 2019-03-05
Anslaget tas ner: 2019-03-27
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Beslutsinstans: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Sammanträdesdatum: 2019-03-01
Anslaget publicerades: 2019-03-01
Anslaget tas ner: 2019-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Energi AB

Beslutsinstans: Tingsryds Energi AB
Sammanträdesdatum: 2019-03-01
Anslaget publicerades: 2019-03-01
Anslaget tas ner: 2019-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Industristiftelse

Beslutsinstans: Tingsryds Industristiftelse
Sammanträdesdatum: 2019-02-27
Anslaget publicerades: 2019-03-01
Anslaget tas ner: 2019-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Beslutsinstans: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Sammanträdesdatum: 2019-02-27
Anslaget publicerades: 2019-03-01
Anslaget tas ner: 2019-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Energi AB

Beslutsinstans: Tingsryds Energi AB
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Anslaget publicerades: 2019-03-01
Anslaget tas ner: 2019-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beslutsinstans: Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Anslaget publicerades: 2019-02-20
Anslaget tas ner: 2019-03-14
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet, Storgatan 45 Lessebo

Protokoll

Kommunstyrelsen

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-02-25
Anslaget publicerades: 2019-02-28
Anslaget tas ner: 2019-03-22
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutsinstans: Tingsryds Kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2019-02-11
Anslaget publicerades: 2019-02-26
Anslaget tas ner: 2019-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Arbete- och lärandeutskottet

Beslutsinstans: Arbete- och lärandeutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Anslaget publicerades: 2019-02-21
Anslaget tas ner: 2019-03-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Anslaget publicerades: 2019-02-21
Anslaget tas ner: 2019-03-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-14
Anslaget publicerades: 2019-02-18
Anslaget tas ner: 2019-03-13
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-11
Anslaget publicerades: 2019-02-18
Anslaget tas ner: 2019-03-13
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryd

Protokoll

Personalutskottet
Beslutsinstans: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-02-11
Anslaget publicerades: 2019-02-18
Anslaget tas ner: 2019-03-13
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kultur- och fritidsutskottet
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-02-11
Anslaget publicerades: 2019-02-18
Anslaget tas ner: 2019-03-13
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll