Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kommunfullmäktige

Nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige hålls måndagen den 8 april 2024.

Plats: Parken, Urshult

Tid: 15.00

Sammanträdet är offentligt och kan följas på på plats eller via webbsändning.

Handlingar till sammanträdet läggs på hemsidan en vecka innan sammanträdet, klicka på länken för att ta del av handlingarna.

Kungörelse

Tingsryds Energi AB
Beslutsinstans: Tingsryds Energi AB
Sammanträdesdatum: 2024-02-28
Anslag publicerades: 2024-03-04
Anslaget tas ner: 2024-03-26
Protokoll

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Beslutsinstans: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Sammanträdesdatum: 2024-02-27
Anslag publicerades: 2024-03-01
Anslaget tas ner: 2024-03-25
Protokoll

Tingsryds Industristiftelse
Beslutsinstans: Tingsryds Industristiftelsen
Sammanträdesdatum: 2024-02-27
Anslag publicerades: 2024-03-01
Anslaget tas ner: 2024-03-25
Protokoll

Kommunfullmäktige
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2024-02-26
Anslag publicerades: 2024-03-01
Anslaget tas ner 2024-03-25
Protokoll
Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2024-02-07
Anslag publicerades: 2024-02-19
Anslaget tas ner: 2024-03-12
Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-02-12
Anslag publicerades: 2024-02-15
Anslaget tas ner 2024-03-08
Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-05
Anslag publicerades: 2024-02-13
Anslaget tas ner: 2024-03-06
Protokoll

Bildningsnämnden
Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-06
Anslag publicerades: 2024-02-13
Anslaget tas ner: 2024-03-06
Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2024-02-08
Anslag publicerades: 2024-02-14
Anslaget tas ner: 2024-03-07
Protokoll

Teknik- och fritidsnämnden
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2024-02-06
Anslag publicerades: 2024-02-13
Anslaget tas ner: 2024-03-07
Protokoll

Kommunstyrelsen
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2024-02-05
Anslag publicerades: 2024-02-12
Anslaget tas ner: 2024-03-05
Protokoll

Underrättelse
Detaljplan för Tingsryd 3:14 (Orthex) - granskningsförslag
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Anslaget publicerades: 2024-02-14
Anslaget tas ner: 2024-03-11
Länk till handlingar och mer information: Detaljplan

Detaljplan för del av Mårslycke 1:29 (Camping) - samrådsförslag
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Anslaget publicerades: 2024-02-21
Anslaget tas ner: 2024-03-22
Länk till handlingar och mer information: Detaljplan

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Anslag publicerades: 2024-02-19
Anslaget tas ner: 2024-03-12
Protokoll