Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kommunfullmäktige

Nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige hålls måndagen den 6:e december.

Handlingar läggs ut på kommunens hemsida en vecka innan sammanträdet.

Plats: Gibson auditorium, Linnerydsvägen 6 A, Tingsryd

Tid: 15.00

Sammanträdet är offentligt. För den som inte är fullvaccinerad gäller särskilda råd från folkhälsomyndigheten.

Kungörelse

Meddelande om granskning för Närheten 1

Beslutsinstans: Teknik- och utvecklingsutskottet

Anslaget publicerades: 2021-10-26
Anslaget tas ner: 2021-11-18
Länk till handlingar och mer information: Detaljplan

Meddelande om samråd för Tingsryd 3:14

Beslutsinstans: Teknik- och utvecklingsutskottet

Anslaget publicerades: 2021-10-10
Anslaget tas ner: 2021-11-12
Länk till handlingar och mer information: Detaljplan

Anslag

Vård- och omsorgsnämnden
Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-23
Anslaget publicerades: 2021-12-03
Anslaget tas ner: 2021-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-11-22
Anslaget publicerades: 2021-12-02
Anslaget tas ner: 2021-12-23
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Tingsryds Kommunföretag AB
Beslutsinstans: Tingsryds Kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2021-11-29
Anslaget publicerades: 2021-12-02
Anslaget tas ner: 2021-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens  personalutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum: 2021-11-29
Anslaget publicerades: 2021-12-02
Anslaget tas ner: 2021-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-11-29
Anslaget publicerades: 2021-12-02
Anslaget tas ner: 2021-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Bildningsnämnden
Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-11-23
Anslaget publicerades: 2021-11-30
Anslaget tas ner: 2021-12-21
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 (§ 38)
Anslaget publicerades: 2021-11-26
Anslaget tas ner: 2021-12-17
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet Lessebo

Protokoll

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2021-11-25
Anslaget publicerades: 2021-11-26
Anslaget tas ner: 2021-12-17
Förvaringsplats för protokollet: Förbundskansliet Lessebo

Protokoll

Tingsryds Energi AB
Beslutsinstans: Tingsryds Energi AB
Sammanträdesdatum: 2021-11-24
Anslaget publicerades: 2021-11-30
Anslaget tas ner: 2021-12-23
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Beslutsinstans: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Sammanträdesdatum: 2021-11-23
Anslaget publicerades: 2021-11-29
Anslaget tas ner: 2021-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Tingsryds Industristiftelse
Beslutsinstans: Tingsryds Industristiftelse
Sammanträdesdatum: 2021-11-23
Anslaget publicerades: 2021-11-29
Anslaget tas ner: 2021-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Kommunstyrelsen
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-22
Anslaget publicerades: 2021-11-26
Anslaget tas ner: 2021-12-20
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Fullmäktigeberedning
Beslutsinstans: Fullmäktigeberedning
Sammanträdesdatum: 2021-11-15
Anslaget publicerades: 2021-11-24
Anslaget tas ner: 2021-12-16
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsen
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-22 (§ 319 omedelbar justering)
Anslaget publicerades: 2021-11-23
Anslaget tas ner: 2021-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-10
Anslaget publicerades: 2021-11-16
Anslaget tas ner: 2021-12-08
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-11-09
Anslaget publicerades: 2021-11-12
Anslaget tas ner: 2021-12-06
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunfullmäktige
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Anslaget publicerades: 2021-11-12
Anslaget tas ner: 2021-12-06
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Anslaget publicerades: 2021-11-11
Anslaget tas ner: 2021-12-03
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-01
Anslaget publicerades: 2021-11-01
Anslaget tas ner: 2021-11-23
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-21
Anslaget publicerades: 2021-10-26
Anslaget tas ner: 2021-11-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag