Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kallelse

Kommunfullmäktige

Tid: Måndag 3 september
Plats: Konga folkets hus

Anslag

Kommunfullmäktige
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-06-11
Anslaget publicerades: 2018-06-20
Anslaget tas ner: 2018-07-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Anslag

Samordningsförbundet Värend
Beslutsinstans: Samordningsförbundet Värend
Sammanträdesdatum: 2018-06-01
Anslaget publicerades: 2018-06-14
Anslaget tas ner: 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13 A, 352 31 Växjö

Anslag

Kultur- och fritidsutskottet
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-06-05
Anslaget publicerades: 2018-06-14
Anslaget tas ner: 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsen
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-11
Anslaget publicerades: 2018-06-12
Anslaget tas ner: 2018-07-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-06-04
Anslaget publicerades: 2018-06-12
Anslaget tas ner: 2018-07-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Kultur- och fritidsutskottet
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsutskottet § 33
Sammanträdesdatum: 2018-06-05
Anslaget publicerades: 2018-06-07
Anslaget tas ner: 2018-07-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Tingsryds kommunföretag AB (Tikab)
Beslutsinstans: Tingsryds kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Anslaget publicerades: 2018-06-05
Anslaget tas ner: 2018-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Plan- och näringslivsutskottet
Beslutsinstans: Plan- och näringslivsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Anslaget publicerades: 2018-06-05
Anslaget tas ner: 2018-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

KSAU Valnämnden
Beslutsinstans: KSAU Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-21
Anslaget publicerades: 2018-06-05
Anslaget tas ner: 2018-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet i Tingsryd

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Anslaget publicerades: 2018-05-29
Anslaget tas ner: 2018-06-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-21, § 48-51, 53-60
Anslaget publicerades: 2018-05-29
Anslaget tas ner: 2018-06-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Protokoll