Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kommunfullmäktige

Nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige hålls måndagen den 17 oktober 2022.

Plats: Gibson auditorium, Linnerydsvägen 6 A, Tingsryd

Tid: 17.00

Sammanträdet är offentligt och kan följas på på plats eller via webbsändning.

Handlingar läggs ut på kommunens hemsida en vecka innan sammanträdet.

Sammanträdet är det första för det nyvalda fullmäktige och bland annat hålls val av nytt presidium för fullmäktige.

Kungörelse

Anslag

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-09-19
Anslaget publicerades: 2022-09-27
Anslaget tas ner: 2022-10-19
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunstyrelsens Personalutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens Personalutskott
Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Anslaget publicerades: 2022-09-27
Anslaget tas ner: 2022-10-19
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Tingsryds Kommunföretag AB
Beslutsinstans: Tingsryds Kommunföretag AB
Sammanträdesdatum: 2022-09-19
Anslaget publicerades: 2022-09-26
Anslaget tas ner: 2022-10-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg
Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2022-09-20
Anslaget publicerades: 2022-09-26
Anslaget tas ner: 2022-10-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Växjös kommun

Anslag

Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-09-20
Anslaget publicerades: 2022-09-23
Anslaget tas ner: 2022-10-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Kommunfullmäktige
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-09-05
Anslaget publicerades: 2022-09-22
Anslaget tas ner: 2022-10-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds Kommun

Protokoll

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07
Anslaget publicerades: 2022-09-07
Anslaget tas ner: 2022-09-30
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds Kommun

Anslag

Valnämnd
Beslutsinstans: Valnämnd
Sammanträdesdatum: 2022-08-18
Anslaget publicerades: 2022-09-01
Anslaget tas ner: 2022-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Bildningsnämnden
Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-08-23
Anslaget publicerades: 2022-08-30
Anslaget tas ner: 2022-09-22
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-08-25
Anslaget publicerades: 2022-08-30
Anslaget tas ner: 2022-09-21
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds Kommun

Anslag

Anslag

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-08-22
Anslaget publicerades: 2022-08-25
Anslaget tas ner: 2022-09-19
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-08-25
Anslaget publicerades: 2022-08-25
Anslaget tas ner: 2022-09-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds Kommun

Anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-08-08
Anslaget publicerades: 2022-08-12
Anslaget tas ner: 2022-09-05
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll