Anslagstavla

Anslagstavla

Från den 1 januari 2018 är den digitala anslagstavlan Tingsryds kommuns officiella anslagstavla. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från  kommunens nämnder och utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Läs mer om hur du överklagar ett myndighetsbeslut här