Attitydenkät

Till föräldrar med barn i Tingsryds kommuns förskolor och skolor

Tyck till om förskolan/skolan! Som en del av det kvalitetsarbete som bedrivs i kommunens förskolor och skolor ger vi föräldrar till barn och ungdomar i Tingsryds kommuns förskolor och skolor, möjlighet att i en gemensam enkätundersökning ge synpunkter på den verksamhet som bedrivs. Syftet är att få en bild av hur Ni uppfattar delar av det arbete som pågår i förskola och skola. Samtidigt kommer era barn och ungdomar att få svara på likartade frågor om vad de tycker om olika saker i förskola och skola.

Om verksamheten ska utvecklas är Era synpunkter mycket betydelsefulla. Enkäterna är öppna vecka 12-14 ( 19/3 -8/4).

Har Ni flera barn ber vi Er att fylla i en enkät för varje barn !

Bearbetningen av materialet görs av personal på bildningsförvaltningen under april och resultatet kommer att presenteras under våren/sommaren 2018 på kommunens hemsida.

Klicka på aktuell länk nedan för att komma till enkäten.

För information på fler språk, se bifogade dokument nedan.

Tack för hjälpen!

Förskolan
Attitydenkät för barn i förskolan
Attitydenkät för vårdnadshavare i förskolan

Förskoleklass
Attitydenkät för elever i förskoleklass

Fritidshem
Attitydenkät för elever i fritidshem
Attitydenkät för vårdnadshavare i fritidshem

Grundskolan
Attitydenkät för elever i grundskolan
Attitydenkät för vårdnadshavare i grundskolan