Attitydenkät

Till föräldrar med barn i Tingsryds kommuns förskolor och skolor.

Tyck till om förskolan/skolan! Som en del av det kvalitetsarbete som bedrivs i kommunens förskolor och skolor ger vi föräldrar till barn och ungdomar i Tingsryds kommuns förskolor och skolor, möjlighet att i en gemensam enkätundersökning ge synpunkter på den verksamhet som bedrivs. Syftet är att få en bild av hur Ni uppfattar delar av det arbete som pågår i förskola och skola. Samtidigt kommer era barn och ungdomar att få svara på likartade frågor om vad de tycker om olika saker i förskola och skola.

För att resultatet av undersökningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. Om verksamheten ska utvecklas är Era synpunkter mycket betydelsefulla.

Har Ni flera barn ber vi Er att fylla i en enkät för varje barn !

Bearbetningen av materialet görs av personal på Barn- och utbildningsförvaltningen under april och resultatet kommer att presenteras under våren 2017 på kommunens hemsida.

Klicka på länk nedan för att komma till enkäten.

Tack för hjälpen!

Attitydenkät