Förskola 1-5 år

Förskola 1-5 år

Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad till barn. Förskoleverksamhet finns i form av förskola för barn som fyllt 1 år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den. Den är det första steget i det livslånga lärandet.

Tingsryd har kommunala förskolor spridda över hela kommunen. Dessutom finns det ett enskilt driven familjedaghem i kommunen. Plats inom förskoleverksamheten erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering.

Läroplaner och skolplan

För samtliga verksamheter gäller av staten fastställda läroplaner och allmänna råd samt av kommunfullmäktige antagen lokal skolplan. Skolverket är tillsynsmyndighet över verksamheten i förskola/skola.

Ansvarig för förskolverksamheten i Tingsryds kommun

Bildningsnämnden
Besöksadress: Torggatan 12
Postadress: Box 88
E-post: barn.utbildning@tingsryd.se

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-10-30