Förskola 1-5 år

Förskola 1-5 år

Riktlinjer för barns omsorgstider i förskolan

Ramen för förskolans öppettider är klockan 06.00-18.00. Eventuell avvikelse från ramtiden beslutas av rektor.

Förskola och fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete (inkl. tid för sömn före och efter nattarbete), studier eller aktiviteter kopplade till arbetsmarknadsåtgärder/aktivt arbetssökande via arbetsförmedlingen. Hänsyn tas till restid samt tid för lämning och hämtning. Rektor beslutar barns placeringstider.

Om ett barn har två vårdnadshavare bestäms tiden utifrån båda vårdnadshavares tider. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiderna för den vårdnadshavare med kortast behov som avgör placeringstid.
Den vårdnadshavare som börjar arbeta senast lämnar barnet/barnen och den som slutar arbeta först hämtar barnet/barnen.
Lever någon av vårdnadshavarna i ett hushåll tillsammans med en person (sambo/make/maka) som inte är vårdnadshavare till barnet är det endast barnets vårdnadshavares sysselsättning och behov som är avgörande för grund för placering och vistelsetid.

Rektor har möjlighet att bjuda in till ett möte med vårdnadshavare om det finns indikationer på att lämningstiderna inte stämmer överens med arbets- eller studietider. Rektor har också rätt att begära intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare för att vid behov kunna utreda och besluta om barns rätt till plats i förskola och därmed också omfattningen av placeringstiden.

FAQ förskola och fritidshem

Bra att veta

 • Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling/planering under 4 dagar/år.
 • Ni har möjlighet att lämna era barn i förskola/fritidshem under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid). Här kan man läsa mer om stängningsdagar på förskolorna: Stängningsdagar

Bra att veta när barnet fått en plats i barnomsorgen

 • Introduktion 
  Barnet är i förskolan med sin vårdnadshavare. Introduktionsperioden, som är cirka en vecka, är avgiftsfri.
  Vårdnadshavare som förvärvsarbetar/studerar läsårsvis, får lämna sitt barn tidigast fem dagar innan höstterminen startar, för "ny introduktion".
 • Schema
  Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt i IST Home Skola Appen. I önskad placeringstid skall det ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning.
  Vill du se, uppdatera eller ändra schema loggar du också in IST home Skola appen med mobilt bank-ID.
  Du laddar ned appen på Google Play Store för Androidenheter eller App Store för Iphone/Ipad.
 • Ändrad inkomst
  Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad.
  Vill du se eller ändra inkomst loggar du in via vår E-tjänst här.
  Du kommer då få logga in med Bank-ID.
 • Vårdnadshavare eller syskons sjukdom
  För dig som är hemma på grund av egen eller syskons sjukdom, får lämna barnet enligt gällande schema.
 • Vid arbetslöshet/föräldraledighet
  Förskoleverksamhet erbjuds till barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen.

Omsorgstidens förläggning diskuteras med rektor eller handläggare.

Ansöka/avsluta förskoleplats

Läroplaner och skolplan

För samtliga verksamheter gäller av staten fastställda läroplaner och allmänna råd samt av kommunfullmäktige antagen lokal skolplan. Skolverket är tillsynsmyndighet över verksamheten i förskola/skola.

Frågor om eller synpunkter på verksamheten?

Har du synpunkter på verksamheten, vänd dig i första hand till personalen på den förskola det gäller. Kontaktuppgifter finns på varje förskolas webbplats. Du kan också fylla i en klagomålsanmälan här: Lämna synpunkt eller klagomål

Ansvarig för förskoleverksamheten i Tingsryds kommun

Bildningsnämnden
Besöksadress: Torggatan 12
Postadress: Box 88
E-post: barn.utbildning@tingsryd.se

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-02-05