Ansök/ändra förskoleplats

Ansök/avsluta förskoleplats

Ansökan

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du ska börja arbeta eller studera. Du placeras i kö efter anmälningsdatum och barnets födelsedatum, äldst först. Målet är att kunna erbjuda plats när behov föreligger och senast fyra månader efter ansökan inkommit. Behovet bör ha en varaktighet av minst två månader.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och förskoleverksamhet och behandlas i enlighet med bestämmelserna enligt dataskyddsförordningen.

Anmälan ska ske via: Hypernet - förskola.

Placering

Plats inom förskoleverksamheten erbjuds i första hand i det upptagningsområde som man tillhör. Om det är möjligt och utifrån barnets bästa så tar vi hänsyn till föräldrars önskemål om placering.

Förtur

Förtur ges till barn som placeras enligt skollagen kap. 8 § 14, barn med behov av särskilt stöd.

Schema

Aktuellt schema över önskad placeringstid ska lämnas så snart som möjligt. I önskad placeringstid ska ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning.

Inkomstuppgift

I samband med ansökan om förskoleplats ska en inkomstuppgift lämnas. Avgiften beräknas utifrån hushållets totala årsinkomst. Så fort inkomstuppgiften ändras behöver ny inkomst anmälas. Tingsryds kommun kontrollerar anmäld årsinkomst mot Skatteverkets uppgifter.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är en månad. Uppsägning får endast ske för uppehåll överstigande tre månader.

Uppsägning ska ske via: Hypernet - förskola.

Stängning av Förskoleverksamhet

Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.

Ni har möjlighet att lämna era barn i förskolan under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08