Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avgift

Du betalar en fast avgift för den plats ditt barn har inom förskoleverksamheten. Eftersom du abonnerar på denna plats betalar du även om barnet är tillfälligt borta (undantag - se under avdrag). Du debiteras tolv månader/år och räkning skickas en gång per månad.

Ändrad inkomst

Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad.
Du anger ändrad inkomst genom att logga in och ändra i: E-tjänst förskola och fritidshem.

Avdrag

Då barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd, medges avdrag efter ansökan till rektorsexpeditionen. Läkarintyg eller intyg från distriktssköterska skall uppvisas.

Avdrag medges endast under skolans läsårstider.

Avstängning från förskoleverksamheten kan ske om inte avgiften inbetalas enligt anvisning.

Taxa för förskoleverksamheten fram till och med 20241231

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för barnomsorgen.

Barn 1: 3 % av bruttoinkomsten, högst 1 688 kr/mån
Barn 2: 2 % av bruttoinkomsten, högst 1 125 kr/mån
Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten, högst 563 kr/mån

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.

Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-01-03