Bra att veta

Bra att veta

 • Tingsryds kommuns förskolor är öppna 10-12 timmar/dag, måndag-fredag.
 • Förskolechef har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling/planering
  under 4 dagar/år.

Ni har möjlighet att lämna era barn i förskola/fritidshem under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Här kan man läsa mer om stängningsdagar på förskolorna: Stängningsdagar

Bra att veta när barnet fått en plats i barnomsorgen

 • Inskolning
  Barnet är i förskolan med sin mamma eller pappa. Inskolningsperioden, som är cirka en vecka, är avgiftsfri.
  Förälder som förvärvsarbetar/studerar läsårsvis, får lämna sitt barn tidigast fem dagar innan höstterminen startar, för "ny inskolning".
 • Schema
  Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt i IST Home Skola Appen. I önskad placeringstid skall det ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning.
  Vill du se, uppdatera eller ändra schema loggar du också in IST home Skola appen med mobilt bank-ID.
  Du laddar ned appen på Google Play Store för Androidenheter eller App Store för Iphone/Ipad.
 • Ändrad inkomst
  Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad.
  Vill du se eller ändra inkomst loggar du in via vår E-tjänst här.
  Du kommer då få logga in med Bank-ID.
 • Föräldrars eller syskons sjukdom
  För dig som är hemma på grund av egen eller syskons sjukdom, får lämna barnet enligt gällande schema.
 • Vid arbetslöshet/föräldraledighet
  Förskoleverksamhet erbjuds till barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen.

Omsorgstidens förläggning diskuteras med förskolechef eller handläggare.

Frågor om eller synpunkter på verksamheten?

Har du synpunkter på verksamheten, vänd dig i första hand till personalen på den förskola det gäller. Kontaktuppgifter finns på varje förskolas webbplats. Du kan också fylla i en klagomålsanmälan: Lämna synpunkt eller klagomål

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-01-23