Enskilt familjedaghem

Enskilt familjedaghem

Enskilt familjedaghem innebär att en person, som är egen företagare, bedriver verksamhet för förskolebarn i det egna hemmet.

Verksamheten får omfatta högst sex barn på heltid i åldrarna 1-6 år. Det är inte tillåtet att enbart ha egna barn i verksamheten.

Verksamhetens ansvariga ombesörjer all administration kring ett barns rekrytering och placering, avgifter, information till föräldrar m.m. Det åligger även att ordna med erforderligt försäkringsskydd för verksamheten.
Bildningsnämnden fastställer årligen en ersättning per barn att gälla under ett budgetår.

Mer information om enskilda familjedaghem kan du läsa om på länken nedan.

Vid frågor kontakta bildningsförvaltningen, tel 0477-441 00

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-09-03