Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att en person, som är egen företagare, bedriver förskoleverksamhet eller fritidshemsverksamhet i det egna hemmet.

Verksamheten får omfatta högst sex barn i åldrarna 1-12 år. Det är inte tillåtet att enbart ha egna barn i verksamheten.

Verksamhetens ansvariga ombesörjer all administration kring ett barns rekrytering och placering, avgifter, information till föräldrar m.m. Det åligger även att ordna med erforderligt försäkringsskydd för verksamheten.
Bildningsnämnden fastställer årligen en ersättning per barn att gälla under ett budgetår.

Mer information om pedagogisk omsorg finner du i kommunens e-tjänstportal.

Vid frågor kontakta bildningsförvaltningen, tel 0477-441 00

Enskilt driven pedagogisk omsorg

Placering till dessa verksamheter sker via kontakt med den pedagogiska omsorgen enligt nedan.

Maries familjedaghem
Pilvägen 5
362 31 TINGSRYD
Telefon: 072-002 63 02
E-post: kalebsson@hotmail.com

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09