Föräldrasamverkan

Örmoskolans föräldraförening

Vi är en förening som har ambitionen att vara en länk mellan hemmet och skolan.

Styrelsen har möte 3-4 gånger/termin, och då finns alltid en representant från skolan med.

Att vara medlem i föreningen kostar 100 kr/år och familj.

Styrelsen

Ordförande

Anna Christensson

vice ordförande

Sekreterare

Mari Haglund
0477-16008
0706-965990
E-post

Kassör:

Johnny Ahlstedt

Ledamot

Martin Uleskog
0477-161 18
0768-296444
E-post

Mikael Karlsson

Huvudklassombud:

Valberedning

Linda Karlsson

Tomas Ferm