Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till en specialpedagog från barn- och elevhälsan.

Specialpedagog

Sandra Emilsson
Mobil: 076-769 03 00
E-post: sandra.emilsson@tingsryd.se

Samordnare Barnens Bästa

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se

Verksamhetschef barn- och elevhälsan

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Mer information om Barnens bästa och barn- och elevhälsan: Barn- och elevhälsan

Sidansvarig: Rektor Konga

Senast uppdaterad: 2021-09-09