Backsippan

Backsippan

På Backsippan har vi 24 barn inskrivna i åldrarna 4-5 år.

Telefonnummer till Backsippan 072 88 92 067

Här på Backsippan går i nuläget 24 barn som är 4-5 år. Vi pedagoger som arbetar här är Else-Margarete Johansson, Gunilla Nilsson, Cornelia Humble och Pernilla Westholm.

På Backsippan arbetar vi temainriktat i 4 små grupper, vilket innebär att vi utgår från barnens intresse vid val av tema som kan löpa 1-2 terminer. I temat inkluderar vi delar som språk, matematik, konstruktion, teknik, skapande och naturvetenskap. Vi lägger stor vikt vid att det är barnen som styr vägen genom arbetet och vi lyssnar noga in vad det är som intresserar dem. Under temats gång arbetar vi med pedagogisk dokumentation där vi ständigt reflekterar över vårt arbetssätt och vad barnen är intresserade av. I nuläget arbetar vi med tema ”Vatten” där vi arbetar i fem mindre grupper för att på bästa sätt följa barnens intresse och för att få bättre diskussioner ihop med barnen.

Vi lägger stor vikt på vår miljö där vi hela tiden reflekterar hur den används av barnen och ser den hela tiden som föränderlig beroende på barnens intresse. Vi har en väldigt tillåtande miljö med mycket material där barnen får möjlighet till att utveckla fantasi, skapande och utforskande.

Sidansvarig: Förskolechef Linneryd
Senast uppdaterad: 2018-02-08