Information

Information

Information om de olika avdelningarna på Tallbackens förskola

Backsippan

På Backsippan är barnen 4-5 år och vi arbetar temainriktat i 4 små grupper, vilket innebär att vi utgår från barnens intresse vid val av tema som kan löpa 1-2 terminer. I temat inkluderar vi delar som språk, matematik, konstruktion, teknik, skapande och naturvetenskap. Vi lägger stor vikt vid att det är barnen som styr vägen genom arbetet och vi lyssnar noga in vad det är som intresserar dem. Under temats gång arbetar vi med pedagogisk dokumentation där vi ständigt reflekterar över vårt arbetssätt och vad barnen är intresserade av.

Vi lägger stor vikt på vår miljö där vi hela tiden reflekterar hur den används av barnen och ser den hela tiden som föränderlig beroende på barnens intresse. Vi har en väldigt tillåtande miljö med mycket material där barnen får möjlighet till att utveckla fantasi, skapande och utforskande.

Mosippan

På Mosippan är vi uppdelade på två sidor, Vita sidan och Blåa sidan. På vita sidan har vi 1-2 åringar och blåa sidan 3-4 åringar.

På Mosippan arbetar vi mycket med trygghet, det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga att vara på förskolan och med oss vuxna. Med en trygg grund har barnen också möjlighet att utforska omvärlden. Vi tycker det är viktigt att barnen får möjlighet att bejaka sin nyfikenhet och upptäckarglädje i vardagen.

Vi arbetar temainriktat vilket innebär att vi utgår från barnens intresse vid val av tema som kan löpa 1-2 terminer. I temat inkluderar vi delar som språk, matematik, teknik, skapande och naturvetenskap.

Sidansvarig: Förskolechef Linneryd
Senast uppdaterad: 2020-01-13