Information

Information

Information om de olika avdelningarna på Tallbackens förskola.

Backsippan

På Backsippan är barnen mellan 4-5 år och under större delen av dagen är barnen indelade i 2 mindre grupper. Vi arbetar temainriktat utifrån barnens intresse för att möjliggöra ett sammanhängande lärande för barnen. I temat inkluderar vi förskolans läroplan där värdegrunden har en central plats tillsammans med språk, matematik, teknik, naturvetenskap, estetiska ämnen och rörelse/motorik. Vi lägger stor vikt vid att det är barnen som styr vägen genom temat och vi lyssnar noga in vad det är som intresserar dem. Under temats gång arbetar vi med pedagogisk dokumentation, där vi ständigt reflekterar över vårt arbetssätt och där även barnen har möjlighet att få delge sina tankar och idéer.

Vi anpassar ständigt miljön efter barnens behov och ser den hela tiden som föränderlig beroende på barnens intresse. Vi har en tillåtande miljö med material som möjliggör för barnen att utveckla sin fantasi, kreativitet och utforska sin omvärld. Vi arbetar även med en tydliggörande pedagogik där vi förbereder barnen på vad som ska ske under dagen, detta för att skapa en trygghet hos barnen.

Mosippan

På Mosippan är vi uppdelade på två avdelningar, Ekorren och Haren. På Ekorren och Haren har vi 1-3 åringar. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna.

På Mosippan arbetar vi mycket med trygghet, det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga att vara på förskolan och med oss vuxna. Med en trygg grund har barnen också möjlighet att utforska omvärlden. Vi tycker det är viktigt att barnen får möjlighet att bejaka sin nyfikenhet och upptäckarglädje i vardagen.

Vi arbetar temainriktat vilket innebär att vi utgår från barnens intresse vid val av tema som kan löpa 1-2 terminer. I temat inkluderar vi delar som språk, matematik, teknik, skapande och naturvetenskap.

Sidansvarig: Rektor Linneryd

Senast uppdaterad: 2023-08-10