Mosippan

Mosippan

På Mosippan har vi 29 barn inskrivna i åldrarna 1-4 år.

Telefonnummer till Mosippan

Blåa sidan: 072 88 92 066

Vita sidan: 072 88 92 068

Här på Mosippan är vi uppdelade på två sidor, Vita sidan och Blåa sidan. På vita sidan har vi 1-2 åringar och blåa sidan 3-4 åringar. Vi är i nuläget 12 barn på vita sidan och 17 barn på blåa sidan. Vi pedagoger som arbetar på Mosippan är Eva Isaksson, Jennifer Wennerberg, Kristina Knutsson, Gabby Wessman, Alexander Gustafsson, Åsa Korner, Catrine Bengtsson och Sofia Åkesson.

På Mosippan arbetar vi mycket med trygghet, det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga att vara på förskolan och med oss vuxna. Med en trygg grund har barnen också möjlighet att utforska omvärlden. Vi tycker det är viktigt att barnen får möjlighet att bejaka sin nyfikenhet och upptäckarglädje i vardagen.

Vi arbetar temainriktat vilket innebär att vi utgår från barnens intresse vid val av tema som kan löpa 1-2 terminer. I temat inkluderar vi delar som språk, matematik, teknik, skapande och naturvetenskap.

Sidansvarig: Förskolechef Linneryd
Senast uppdaterad: 2018-02-08