Nyckelpigans förskola

Nyckelpigans förskola

Nyckelpigans Förskola ligger i Väckelsång ca. 3 mil söder om Växjö.

Förskolan har 6 avdelningar varav 2 är syskonavdelningar och 4 är småbarnsavdelningar. Det finns ca 85 barn inskrivna. Krokodilen har 4-5 åringar, Gula-Röda har 2-3 åringar, Blåklockan-Prästkragen har 1-2 åringar. Allt ligger i nära anslutning till grundskola år F-6, och skolbarnsomsorg.

Vi har en fin utemiljö och nära till skog och fina strövområden som inbjuder till rörelse och fina naturupplevelser.

Se karta här!

nyckelpigan_karta

Utemiljön på vår förskola

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.
BUF_Ro3_Nyckelpigan1

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

BUF_Ro3_Nyckelpigan2

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö.

Sidansvarig: Förskolechef Väckelsång
Senast uppdaterad: 2018-02-08