Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

När det gäller Bullerbyns föräldrasamverkan så ser den ut på följande sätt:

Föräldraföreningen

Rävemålaskolans Föräldraförening och Samverkansrådet på förskolan har gått samman och blivit en förening. Vi vill värna om barnens bästa inom skolan/förskolan och även vara en länk mellan hemmet och skolan/förskolan.

Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden under terminerna, och då finns rektorn och en lärarrepresentant med. Självklart är föräldrar som inte är med i styrelsen hjärtligt välkomna att vara med på våra möten eller komma med idéer på vad ni/barnen vill att vi ska jobba med.

Föräldramöte:

Vi har föräldramöte 1 gång/termin, där vi har genomgång av olika aktuella frågor som ex matematiktema, kvalitetsredovisning. Vi arbetar ibland i smågrupper.

Utvecklingsamtal:

Samtal med föräldrarna 1 gång/termin, då vi går igenom barnet och dess utveckling.

Samkväm:

Vi har minst 1gång/termin träffar med barn, föräldrar, personal då vi har gemensamma möten ex Lucia, fixarkväll, allsång.

 

Sidansvarig: Förskolechef Rävemåla
Senast uppdaterad: 2018-02-10