Information

Information

Information om Bullerbyns förskola i Rävemåla.

Förskolan

Vi har en flexibel verksamhet där alla pedagoger har god kännedom om alla barn. Vi anpassar antalet avdelningar efter barnens behov och utgår från förskolans läroplan då vi planerar verksamheten. Vi utnyttjar närheten till skog och natur flitigt. Vi jobbar med "stopp min kropp" kontinuerligt.

Vi vill ge barnen en lustfylld start på ett livslångt lärande! Vi gör det genom att arbeta aktivt med trygghet som grund för allt lärande. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att barnen i lugn och ro tillsammans med sina vårdnadshavare får en god inblick i vår verksamhet, lär känna sina nya kamrater och oss pedagoger.

All personal hos oss har relevant utbildning för verksamheten och står för vår värdegrund.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder samtal med föräldrarna 1 gång per termin, då vi går igenom barnet och dess utveckling.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte 1 gång per termin.

Familjeträffar

Föräldraträffar sker minst 1 gång per termin, då träffas barn, föräldrar och personal. Det kan till exempel vara vid Lucia.

Föräldraföreningen

Rävemåla friskola och kommunal förskola har en gemensam föräldraförening.
De vill bland annat värna om barnens bästa inom skolan/förskolan och hjälper även till att rusta upp och hitta på nya saker på utegårdarna.

Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden under terminerna.
Självklart är föräldrar som inte är med i styrelsen hjärtligt välkomna att vara med på våra möten eller komma med idéer på vad ni/barnen vill att vi ska jobba med.

Sidansvarig: Rektor Rävemåla

Senast uppdaterad: 2021-09-09