Information

Information

Information om Bullerbyns förskola i Rävemåla.

Förskolan

Vi har en flexibel verksamhet där alla pedagoger har god kännedom om alla barn. Vi anpassar antalet avdelningar efter barnens behov och utgår från förskolans läroplan då vi planerar verksamheten. Vi utnyttjar närheten till skog och natur flitigt.

Vi vill ge barnen en lustfylld start på ett livslångt lärande! Vi gör det genom att arbeta aktivt med trygghet som grund för allt lärande. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att barnen i lugn och ro tillsammans med sina vårdnadshavare får en god inblick i vår verksamhet, lär känna sina nya kamrater och oss pedagoger.

All personal hos oss har relevant utbildning för verksamheten och står för vår värdegrund.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder samtal med föräldrarna 1 gång per termin, då vi går igenom barnet och dess utveckling.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte 1 gång per termin.

Familjeträffar

Föräldraträffar sker minst 1 gång per termin, då träffas barn, föräldrar och personal. Det kan till exempel föräldrafika och pyssel.

Sidansvarig: Rektor Rävemåla

Senast uppdaterad: 2023-08-15