Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till en specialpedagog från barn- och elevhälsan.

Specialpedagog

Jill Hansen
Mobil: 072-889 20 28
E-post: Jill.Hansen@tingsryd.se

Samordnare Barnens Bästa

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se

Verksamhetschef barn- och elevhälsan

Sara Tordsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: Sara.Tordsson@tingsryd.se

Mer information om Barnens bästa och barn- och elevhälsan: Barn- och elevhälsan

Sidansvarig: Rektor Ryd

Senast uppdaterad: 2023-04-12