Tingsryds förskolor

Tingsryds förskolor

I Tingsryds tätort finns det två förskolor, Älvans förskola och Lekbackens förskola (gamla Myrstacken)

Båda förskolorna är belägna inne i Tingsryds tätort och man hittar dem på följande adresser.
Älvans förskola finns på Tingsgatan 15B och Lekbackens förskola finns på Östra Björkvägen 23.

På Älvans förskola finns det 6 avdelningar och på Lekbacken finns det 7 avdelningar.

Sidansvarig: Rektor förskolorna i Tingsryd

Senast uppdaterad: 2022-08-16