Tingsryds förskolor

Tingsryds förskolor

I Tingsryds tätort finns det två förskolor, Älvans förskola och Myrstackens förskola

Båda förskolorna är belägna inne i Tingsryds tätort och man hittar dem på följande adresser.
Älvans förskola finns på Tingsgatan 15B och Myrstacken finns på Östra Björkvägen 23.

På Älvans förskola finns det 6 avdelningar och på Myrstacken finns det 4.

Sidansvarig: Förskolechef Tingsryd
Senast uppdaterad: 2018-08-31