Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

För att skapa ett gott klimat och samarbete erbjuder vi på Älvans förskola föräldrar:

  • Positiva möten i den dagliga kontakten
  • Lyhördhet inför föräldrars tankar och önskemål
  • Dokumentation som synliggör vårt arbetssätt och verksamhetsmål
  • Frågeställningar som har med verksamheten att göra i syfte att förbättra verksamheten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte eller familjefest med aktiviteter 1gång/termin
  • Drop in-fika
  • Luciafirande

Sidansvarig: Rektor förskolorna i Tingsryd

Senast uppdaterad: 2022-08-16