Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

För att skapa ett gott klimat och samarbete erbjuder vi på Älvans förskola föräldrar:

•Positiva möten i den dagliga kontakten
•Lyhördhet inför föräldrars tankar och önskemål
•Dokumentation som synliggör vårt arbetssätt och verksamhetsmål
•Frågeställningar som har med verksamheten att göra i syfte att förbättra verksamheten
•Utvecklingssamtal 1gång/termin
•Föräldramöte eller familjefest med aktiviteter 1gång/termin
•Drop in fika
•Luciafirande

Under hösten 2014 startades det även ett föräldraråd som består av en förälder från varje avdelning, personal från förskolan samt förskolechefen.

Sidansvarig: Förskolechef Tingsryd
Senast uppdaterad: 2018-02-08