Röd avdelning

Röd avdelning

Välkommen till Rödan!

På röd avdelning går barn i åldrarna 1-3 år.

Vår vision på Rödan är att alla barnen känner trygghet, glädje och gemenskap.

Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse för barnens lärande.

På Rödan erbjuds barnen varierande aktiviteter både planerade och mer spontana, detta kan exempelvis vara rörelse i Tinghallen, biblioteksbesök och skogsutflykter.

Vi arbetar tematiskt för att få en röd tråd i verksamheten. Just nu arbetar vid med Tema Språkbabblarna där vi får in olika områden från förskolans läroplan såsom natur och teknik, skapande, matematik, språk och rörelse.

Vid planering av verksamheten utgår vi från barnens intressen och behov samt utveckling.

Rödans plan mot kränkandebehandling 2016-2017

Sidansvarig: Förskolechef Tingsryd
Senast uppdaterad: 2018-02-08