Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till en specialpedagog från barn- och elevhälsan.

Specialpedagog

Maria Andersson
Mobil: 072-889 20 28
E-post: maria.andersson@tingsryd.se

Samordnare Barnens bästa

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se

Verksamhetschef barn- och elevhälsan

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Mer information om Barnens bästa och barn- och elevhälsan: Barn- och elevhälsan

Sidansvarig: Rektor förskolorna i Tingsryd

Senast uppdaterad: 2021-09-09