Blå avdelning

Blå avdelning

Välkommen till Blåan!

På Blå avdelning går barn i åldrarna 3-6 år.

Vår vision på Blåan är att alla barnen känner trygghet, tillhörighet, trivsel men framför allt glädje. Vi strävar alltid efter att ha ett positivt och öppet klimat.

Under terminerna arbetar vi temainriktat det kan till exempel vara tema: Pippi Långstrump, skogen, pirater, bokstäver med mera.

På Myrstacken får barnen ta del av olika evenemang så som Myrlopp, höstfest, teatrar, gemensamma sångsamlingar, discon, sommarfesten med mera.

Du som vårdnadshavare får ta del av vårt arbete genom kontinuerliga utvecklingssamtal, daglig kontakt i hallen, foton och genom andra uttrycksformer.

Vi utgår från förskolans läroplan när vi planerar vår verksamhet. Den beskriver i olika delar (normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande) var tyngdpunkten ska ligga när det gäller barnens utveckling i förskolan.

 

Blåans plan mot kränkande behandling 2016-2017

Sidansvarig: Förskolechef Tingsryd
Senast uppdaterad: 2018-02-08