Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Vi är lyhörda och beaktar föräldrarnas åsikter och synpunkter, både när det gäller barnen och verksamheten.

Vi visar respekt för föräldrarna och känner ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar.

Samverkans former:

  • utvecklingssamtal
  • föräldramöte
  • familjefest
  • drop-in fika
  • luciafirande

Under hösten 2014 startades det även ett föräldraråd som består av en förälder från varje avdelning, personal från förskolan samt förskolechefen.

Sidansvarig: Rektor förskolorna i Tingsryd

Senast uppdaterad: 2021-09-09