Gul avdelning

Gul avdelning

Välkommen till Gulan!

På Gul avdelning är barnen i åldrarna 1-3 år.

Vi arbetar aktivt med trygghet som grund för allt lärande. Förskolan ska främja lärande och kunskap. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Vi vill ge barnen en lustfylld start på ett livslångt lärande!

Gulans plan mot kränkandebehandling 2016-2017

Sidansvarig: Förskolechef Tingsryd
Senast uppdaterad: 2018-02-08