Information

Information

Vår vision på Lekbackens förskola är att alla barnen känner trygghet, tillhörighet, trivsel och framför allt GLÄDJE!
Vi strävar alltid efter att ha ett positivt och öppet klimat samt en god samverkan med vårdnadshavarna.

Under terminerna arbetar vi temainriktat med utgångspunkt i förskolans läroplan.
"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn" (läroplanen för förskolan 2018 rev: 21)

Sidansvarig: Rektor förskolorna i Tingsryd

Senast uppdaterad: 2022-06-21