Information

Information

Information om de olika avdelningarna som ingår i Myrstackens förskola och hur de arbetar på de olika avdelningarna.

Blåa avdelningen

På Blå avdelning går barn i åldrarna 3-5 år.

Vår vision på Blåan är att alla barnen känner trygghet, tillhörighet och trivsel. Men framför allt glädje.
Vi strävar alltid efter att ha ett positivt och öppet klimat.

Under terminerna arbetar vi temainriktat och det kan till exempel vara tema: Pippi Långstrump, skogen, pirater och bokstäver.

På Myrstacken får barnen ta del av olika evenemang som till exempel  Myrloppet, höstfest, teatrar, gemensamma sångsamlingar, discon och sommarfest.

Du som vårdnadshavare får ta del av vårt arbete genom kontinuerliga utvecklingssamtal, daglig kontakt i hallen, foton och genom andra uttrycksformer.

Vi utgår från förskolans läroplan när vi planerar vår verksamhet. Den beskriver i olika delar (normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande) var tyngdpunkten ska ligga när det gäller barnens utveckling i förskolan.

Blåans plan mot kränkande behandling 2016-2017

Röda avdelningen

På röd avdelning går barn i åldrarna 1-3 år.

Vår vision på Rödan är att alla barnen känner trygghet, glädje och gemenskap.
Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse för barnens lärande.

På Rödan erbjuds barnen varierande aktiviteter både planerade och mer spontana, detta kan exempelvis vara rörelse i Tinghallen, biblioteksbesök och skogsutflykter.

Vi arbetar tematiskt för att få en röd tråd i verksamheten. Just nu arbetar vid med Tema Språkbabblarna där vi får in olika områden från förskolans läroplan såsom natur och teknik, skapande, matematik, språk och rörelse.

Vid planering av verksamheten utgår vi från barnens intressen och behov samt utveckling.

Rödans plan mot kränkandebehandling 2016-2017

Gula Avdelningen

På Gul avdelning är barnen i åldrarna 1-3 år.

Vi arbetar aktivt med trygghet som grund för allt lärande. Förskolan ska främja lärande och kunskap. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Vi vill ge barnen en lustfylld start på ett livslångt lärande!

Gulans plan mot kränkandebehandling 2016-2017

Gröna avdelningen

På Grönan är barnen mellan 3 och 5 år.

Vi samarbetar nära med småbarnsavdelningen ”Gulan” som ligger vägg i vägg. På detta sätt finns en röd tråd av trygghet och gemenskap från det att barnen börjar hos oss tills de slutar. Vi har en strävan av att både barn och föräldrar ska känna sig välkomna, trivas och känna glädje när de är hos oss.

Vi tycker att det är viktigt med social träning och att barnen tidigt lär sig hur man är mot varandra. Vi arbetar aktivt med kamratskap genom bla. barnkonventionen och Friends material. På detta sätt hoppas vi att vi kan bidra till ett vänligare samhälle och att barn som gått på Grönan kommer ihåg det de har lärt sig om kamratskap.

Vi använder oss mycket av närmiljön. Vi försöker röra oss runt om i samhället och uppleva det ur olika vinklar. Vi kan besöka Börjes för att undersöka hissarna, vi kanske tittar in i ishallen för att undersöka trapporna, vi besöker skogen regelbundet.

På hela Myrstacken är språkutveckling viktigt, och på Grönan arbetar vi med det på olika sätt beroende på vad som känns prioriterat.

Grönans plan mot kränkandebehandling 2016-2017

Sidansvarig: Rektor förskolorna i Tingsryd

Senast uppdaterad: 2021-09-09