Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till en specialpedagog från Barn och Elevhälsan.

Specialpedagog

Maria Andersson
Mobil: 072-889 20 28
E-post

Samordnare Barnens Bästa

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post

Verksamhetschef Barn och Elevhälsan

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Mer information om Barnens bästa och Barn och Elevhälsan finns på den centrala hemsidan.

Sidansvarig: Förskolechef Urshult
Senast uppdaterad: 2019-08-15