Information

Information

Information om de olika avdelningarna som ingår i Fjärilens förskola och hur de arbetar på förskolan.

Smörblomman, Snickeboa och Lyckan

Verksamheten planeras och utformas utifrån barnens behov, intressen, tankar och idéer. Att skapa trygghet och goda relationer är viktigt för oss. Vi vill att barnen ska få variation i upplevelser och aktiviteter och vi utgår från förskolans läroplan i vårt arbete.

Ekebo, Lindebo och Äppelbo

Avdelningarna Lindebo och Äppelbo ligger på övervåningen i det nybyggda svarta huset. På undervåningen finns den gemsamma gymnastiksalen som både skolan och förskolan har tillgång till. Ekebo ligger intill Urshultsskolan i den gula gamla prästgården.

Barnen som går här är 3-5 år. Vi har nära till skogen och vacker natur omger förskolan. Miljön är mycket inspirerande för lek och lärande. Vi vill att alla som kommer till oss ska uppleva en miljö som är välkomnande, trygg och lärande. Förskolan är barnens arena vilket för oss innebär att förskolans pedagogiska lärmiljöer är tillgängliga för barnen och utformas efter deras behov och intressen. Förskolan har hög kompetens och god standard gällande IKT. Vi arbetar medvetet med att barnen ska ha en trygg, rolig och kreativ tid här på förskolan.

Tack vare närheten till skolan har vi goda samverkansmöjligheter. Vi har en gemensam matsal med skolan och leker ofta tillsammans på skolgården.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nedanför kan man ladda ner och läsa förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sidansvarig: Rektor Urshult

Senast uppdaterad: 2023-04-12