Information

Information

Information om de olika avdelningarna som ingår i Fjärilens förskola och hur de arbetar på förskolan.

Smörblomman, Snickeboa och Lyckan

Verksamheten planeras och utformas utifrån barnens behov, intressen, tankar och idéer. Att skapa trygghet och goda relationer är viktigt för oss. Vi vill att barnen ska få variation i upplevelser och aktiviteter och vi utgår från förskolans läroplan i vårt arbete.

Ekebo

Avdelning Ekebo ligger alldeles intill Urshultsskolan och är en gammal fin prästgård. Barnen som går här är 4-5 år. Vi har nära till skogen och vacker natur omger förskolan.

Miljön här är mycket inspirerande för lek och lärande. Återkommande teman är naturvetenskap, teknik, språk och matematik. Förskolan har hög kompetens och god standard gällande IKT (Informations- och Kommunikations Teknik). Vi arbetar medvetet med att barnen ska ha en trygg, rolig och kreativ tid här på Ekebo.

Tack vare närheten till skolan har vi goda samverkansmöjligheter. Vi har gemensam gymnastiksal och matsal och leker ofta tillsammans på skolgården.

Ekebo har även en blogg: Här kan man läsa den.

Lindebo

Lindebo är en ny avdelning som tillhör Fjärilens förskola och är placerad i paviljongerna som ligger inom skolområdet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nedanför kan man ladda ner och läsa förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sidansvarig: Rektor Urshult

Senast uppdaterad: 2021-09-09