Personal

Personal

Personal som jobbar på Nyckelpigans förskola i Väckelsång

Prästkragen 1-2 år

Telefonnummer 0470-72 48 26

Marie Johansson
Förskollärare
E-post

Linda Dahlqvist
Barnskötare
E-post

Anna Olsen Möller
Förskollärare
E-post

Blåklockan 1-2 år

Telefonnummer 0470-72 48 26

Linnea Jönsson
Barnskötare
E-post

Ulrika Thörjesson
Barnskötare
E-post

Röda 1-3 år

Telefonnummer 0470-72 48 29

Lisen Andersen
Förskollärare
E:post

Ulla-Carin Bolander
Förskollärare
E-post

Gula 1-3 år

Telefonnummer 0470 72 48 28

Gerd Lindberg
Förskollärare
E-post

Evelina Åkesson
Förskollärare
E-post

Yvonne Johansson
Förskollärare
E-post

Krokodilen 4-5 år

Telefonnummer 0470-72 48 23      0470-724824

Borghild Frantz
Förskollärare
E-post

Helena Karlsson
Förskollärare
E-post

Christina Cornfors
Förskolelärare
E-post

Lisen Rennemark Hjärtstam
Förskollärare
E-post

Aina-Bild-Persson
Förskollärare
E-post

Anette Green
Förskollärare
E-post

Marina Nilsson
Förskollärare
E-post

Jasmin Gustavsson
Förskollärare
E-post

Övrig personal

Marie Petersson
Ekonomibiträde
Tel. 0470-72 48 26

E-post

Ann-Sofie Ferm
Expeditionsassistent
Tel. 0470-72 48 00

E-post

Sidansvarig: Förskolechef Väckelsång
Senast uppdaterad: 2018-02-08