Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Lust att lära hela livet

Alla människor föds med nyfikenhet, lust att undersöka och att lära. I skolan möts varje människa av stark tro på och djup respekt för sina möjligheter.

Förståelse för omvärlden

Allt lärande är meningsfyllt och syftar till att öka förståelsen för omvärlden. Man lär så länge man lever!

Bildningsförvaltningen BF

Bildningsförvaltningen verkställer Bildningsnämndens beslut. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten i de olika rektorsområdena.

Bildningschef

Patrik Grimmesjö

Kontakta gärna bildningsförvaltningen om du har frågor kring barnomsorg och utbildning.
E-post

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-09-03