Övrig service

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lust att lära hela livet

Alla människor föds med nyfikenhet, lust att undersöka och att lära. I skolan möts varje människa av stark tro på och djup respekt för sina möjligheter.

Förståelse för omvärlden

Allt lärande är meningsfyllt och syftar till att öka förståelsen för omvärlden. Man lär så länge man lever!

Barn- och utbildningsförvaltningen BUF

Barn- och utbildningsförvaltningen verkställer BUN's beslut. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten i de olika rektorsområdena.

Yngve Rehnström
Skolchef

Kontakta gärna barn- och utbildningsförvaltningen om du har frågor kring barnomsorg och utbildning.

E-post: barn.utbildning@tingsryd.se