Centrala utvecklingsuppdrag

Centrala utvecklingsuppdrag

För att höja kvaliteten, öka elevernas måluppfyllelse och skapa förutsättningar och utrymme för lokalt utvecklingsarbete och kontinuerlig uppföljning finns det pedagoger som har ett övergripande uppdrag i kommunen.

Deras uppdrag är att vara en länk mellan kommunens pedagoger och olika nationella centrum, Skolverket, högskolor/universitet mm.

Bevaka ämnesutveckling och sprida kunskap om relevant forskning. Anordna fortbildning, bilda samtalsgrupper, bilda nätverk i kommunen, uppföljning utvärdering och att vara inspiratörer.

Som kulturansvarig samordnar man olika kulturaktiviteter, tar emot kulturerbjudanden och deltar i nätverk.

Kulturansvarig

Marie Karlsson

NT-Utvecklare

Åsa Svensson, Juvelens förskola Ryd