Klagomålshantering

Om du är missnöjd med något

Du som vårdnadshavare eller elev har enligt skollagen (2010:800) 4 kap 8 § rätt att lämna klagomål på verksamheten om det är något du tycker inte fungerar.

I första hand ska du vända dig till den personal som står ditt barn närmast.

Om du inte är nöjd med det svar du får, bör du vända dig till rektor eller förskolechef. Namn och kontaktuppgifter finner du HÄR!

Du kan också välja att göra en klagomålsanmälan via kommunens e-tjänstportal som du hittar längre ner på denna sidan. Ditt klagomål kommer att utredas skyndsamt.

Då ett klagomål inkommit till bildningsförvaltningen hör vi av oss till den klagande inom två arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot synpunkterna.

Du har rätt att skyndsamt få ett svar av förvaltningen på din synpunkt. Tiden varierar dock beroende på hur omfattande handläggning som krävs för att utreda frågan. Enklare synpunkter ska om möjligt besvaras direkt.

Observera att både synpunkten och svaret blir allmänna handlingar som kan begäras ut om de inte omfattas av sekretess.

Har du frågor om klagomålshanteringen är du välkommen att ringa till bildningsförvaltningen på telefon 0477-441 00 (via växeln).

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-04-01