Klagomålshantering

Om du är missnöjd med något

Du som vårdnadshavare eller elev har enligt skollagen (2010:800) 4 kap 8 § rätt att lämna klagomål på verksamheten om det är något du tycker inte fungerar.

I första hand ska du vända dig till den personal som står ditt barn närmast.

Om du inte är nöjd med det svar du får, bör du vända dig till rektor eller förskolechef. Namn och kontaktuppgifter finner du HÄR!

Om du inte tycker att rektorn eller förskolechefen kan lösa problemet, kan du lämna en synpunkt via formuläret nedanför.

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan. Ditt klagomål kommer att utredas skyndsamt. Du kommer att få ett skriftligt svar. Blanketten finns längre ner på sidan.

Då ett klagomål inkommit till bildningsförvaltningen hör vi av oss till den klagande inom två arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot synpunkterna. Den klagande får då veta vilken handläggare som har hand om frågan.

Du har rätt att skyndsamt få ett svar av förvaltningen på din synpunkt. Tiden varierar dock beroende på hur omfattande handläggning som krävs för att utreda frågan. Enklare synpunkter ska om möjligt besvaras direkt.

Observera att både synpunkten och svaret blir allmänna handlingar som kan begäras ut om de inte omfattas av sekretess.

Om du av någon anledning inte vill använda dig av kommunens kontaktformulär eller blanketten är du alltid välkommen att ringa till bildningsförvaltningen på telefon 0477-441 00 växel.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08

Tyck till!