Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar gäller alla ungdomar upp till fyllda 20 år, folkbokförda i Tingsryd, och som efter avslutad grundskola inte fullföljt en gymnasieutbildning.

De ungdomar som inte har någon sysselsättning erbjuds samtal och vägledning, bl a kring studier eller praktik. Tillsammans görs en individuell handlingsplan för hur man ska nå målet, exempelvis ett arbete, en praktikplats eller studier.

För mer information kontakta:

Wasaskolan
Box 42 (besök: Linnerydsv 8)
362 21 Tingsryd
Tel: 0477-444 73
E-post: wasaskolan@tingsryd.se

Bra länkar!
Introduktionsprogrammet
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsenheten

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08