Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling

Bildningsförvaltningen systematiska kvalitetsarbete är uppbyggt på sex områden:

  1. Övergångar (förskola, grundskola och gymnasieskola)
  2. Samverkan förskola/skola och hem
  3. Normer och värden
  4. Utveckling, kunskaper och lärande,
  5. Inflytande och ansvar
  6. Kunskapsresultat

Som underlag för enheternas analyser använder vi enkäter inom respektive område under fem tillfällen under läsåret samt våra kunskapsresultat. Enheternas analyser utförs i samverkan mellan rektor, barn- och elevhälsa och pedagogisk personal. Dessa samlas i en aggregerad analys i ett för rektorerna och förvaltningsledningen kollegialt forum.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10