Måldokument

Måldokument

I Tingsryds kommun har vi visionen att

Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar:

För att uppnå detta arbetar vi tillsammans för en bra balans mellan kunskap, trygghet och hälsa. Vi tror på alla elever och vi har höga förväntningar att de kan lyckas i sina studier och gå vidare i livet. Vi har också stor tilltro till att all personal arbetar målmedvetet för att ge barn och elever så bra förutsättningar som möjligt.

Måldokumentet sammanfattar de mål för skol- och förskoleverksamheten som politikerna i Tingsryds kommun vill framhålla och utvärdera. Dokumentet omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning och skall följas upp och utvärderas varje år.

Hela måldokumentet, med beskrivningar av de olika inriktnings- och resultatmålen kan du läsa nedan.

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08