Visionen En skola för alla

Visionen En skola för alla

Visionen En skola för alla är konkretiserad utifrån våra läroplaner och används på olika nivåer. Den hjälper oss i vilken riktning vi ska ta i såväl kortsiktiga som i långsiktiga beslut.

Visionen vilar på fem rubriker:

  • Relationspedagogik– Vi tror på att goda relationer leder till det bästa lärandet. Hos oss ska alla känna sig trygga, sedda och lyssnade på. Det är viktigt för mig att det går bra för dig.
  • Differentierad undervisning - Varje individ är unik, varje grupp har sina specifika förutsättningar. Vi planerar undervisningen utifrån det och ser till att lärandet är meningsfullt för alla. Målet är att varje individ ska utvecklas så långt som möjligt.
  • Värdeskapande lärande - Den kunskap vi lär ut ska ha en verklig mottagare, den ska betyda något för någon annan. Så gör vi lärandet viktig på riktigt och skolan känns betydelsefull här och nu i denna sekund.
  • Tillgängliga miljöer - Att vi är olika är en tillgång, både i undervisningen och för lärandet. Vi ska ta tillvara på den mångfald som finns och erbjuda en lärmiljö som passar alla. Så skapar vi en verksamhet där alla känner sig delaktiga.
  • Lärande organisation - För att skapa en Skola för alla krävs samarbete och en vilja att lära av andra och varandra. Nyfikenhet för oss framåt. I alla möten är ett vänligt och tillmötesgående sätt en självklarhet. Vi lär av varandra!

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-01-10