Visionen En skola för alla

Visionen En skola för alla

Bildningschef Patrik Grimmesjö berättar om arbetet med visionen En skola för alla i Tingsryds kommun.

Redan när jag arbetade som lärare och rektor kände jag att begreppet ”En skola för alla” låg nära mina egna värderingar, inte minst när det kommer till inkludering och vikten av att skapa goda relationer.

När jag tillträdde min tjänst som förvaltningschef för tre och ett halvt år sedan var det därför självklart för mig att jobba vidare med visionen om En skola för alla i Tingsryds kommun.

Men för att en vision ska bli meningsfull och begriplig för alla medarbetare behövs mer än bara fina ord. Vi på förvaltningen gav därför oss själva en läxa att fylla visionen med ett innehåll som är tydligt och relevant för både pedagoger, lärare, rektorer, barn- och elevhälsa och inte minst för alla vårdnadshavarna. Resultatet blev fem rubriker:

Varje del har sedan rektorerna tillsammans med sin personal brutit ner till arbetssätt och aktiviteter som passar för just deras verksamhet.

Visionen använder vi på olika nivåer. Dels i stora strategiska frågor som har med vår riktning att göra: ”passar denna satsning in i vår vision, eller ska vi helt enkelt avstå?” För ett år sedan sa vi upp alla våra förstelärare i kommunen och lät istället alla lärare ansöka om att bli förstelärare utifrån rubrikerna i vår vision. Det var ett modigt beslut som vi nu börjar se positiva effekter av. Det räcker ju inte att ledningen på en skola pratar sig varma om visionen, för att den ska leva behövs den märkas och jobbas med både i klassrummet, i barngrupperna och ute på skolgården.

Visionen styr vilka fortbildningsinsatser vi ska arbeta med, både på kort och lång sikt. Vi har satt en ”kompetensutvecklingsplan” utifrån visionen för flera år framåt.

Det här har varit ett långt, träget och mycket roligt arbete. Min förhoppning är att visionen ”En skola för alla” ska trygga alla fantastiska medarbetare inom bildningsförvaltningen i vilken riktning vi, tillsammans, ska gå.

Patrik Grimmesjö, bildningschef i Tingsryds kommun

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-08-03