Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Välkommen till barn- och elevhälsan

  • Barn- och elevhälsans verksamhet ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas möjligheter att nå utbildningens mål.
  • Barn- och elevhälsan är till för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till specialpedagog.
  • Barn- och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I barn- och elevhälsan i Tingsryds kommun ingår skolsköterskor, skolkuratorer samt specialpedagoger.

Det finns också tillgång till skolläkare samt psykolog vid behov.

I Tingsryds kommun har vi barn- och elevhälsa både på central och lokal nivå.

I den centrala barn- och elevhälsan finns det kompetens kring till exempel tal- och språk, läs- och skriv, särskola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompensatoriska hjälpmedel.

Verksamheten leds av chefen för barn- och elevhälsan som har det övergripande verksamhets, arbetslednings- och arbetsmiljöansvaret.

Lokal barn- och elevhälsan finns i varje rektorsområde där ingår rektor, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog. På högstadiet samt gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledaren.

Kontakt

Verksamhetschef samt samordnare särskola

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2021-09-10