Barn & Elevhälsa

Barn & Elevhälsa

Välkommen till Barn och Elevhälsan

Barn och Elevhälsans verksamhet ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas möjligheter att nå utbildningens mål.

Barn och Elevhälsan är till för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till specialpedagog.

Barn och Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Barn och Elevhälsan i Tingsryds kommun ingår skolsköterskor, skolkuratorer samt specialpedagoger.

Det finns också tillgång till skolläkare samt psykolog vid behov.

I Tingsryds kommun har vi Barn och Elevhälsan på både central och lokal nivå.

I den centrala Barn och Elevhälsan finns det kompetens kring till exempel tal- och språk, läs- och skriv, särskola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompensatoriska hjälpmedel.

Verksamheten leds av chefen för Barn och Elevhälsan som har det övergripande verksamhets, arbetslednings- och arbetsmiljöansvaret.

Lokal Barn och Elevhälsa finns i varje rektorsområde där ingår rektor, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog. På högstadiet samt gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledaren.

Kontakt

Verksamhetschef samt samordnare Särskola

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Handledning, råd och stöd särskola

Ida Aho
Mobil: 072-889 20 28
E-post

Central specialpedagog med fokus på likvärdig skola

Lena Fransson
Mobil: 076-815 84 37
E-post

Psykolog och Skolläkare

Psykolog Ann Ekerot nås via Verksamhetschefen
Skolläkare Anders Willstedt och Martin Jägervall nås via skolsköterskorna

 

Sidansvarig: Chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2018-09-03