Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Välkommen till barn- och elevhälsan

  • Barn- och elevhälsans verksamhet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas möjligheter att nå utbildningens mål.
  • Barn- och elevhälsan är till för barnen i förskolan samt för eleverna i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
  • Barn- och elevhälsan ska enligt lag omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Barn- och elevhälsan i Tingsryds kommun ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, logopeder, arbetsterapeut, skolläkare, skolpsykolog samt Barnens Bästa-teamet.

I Tingsryds kommun har vi barn- och elevhälsa både på central och lokal nivå.

I varje rektorsområde finns ett lokalt elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog.

Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till specialpedagog, Barnens Bästa-teamet samt centrala stödfunktioner så som logoped, psykolog och arbetsterapeut.

Barn- och elevhälsans centrala stödfunktioner har ett förvaltningsövergripande, tvärprofessionellt uppdrag och ska ses som ett komplement till det elevhälsoarbete som pågår i verksamheterna. De professioner som ingår är centralt placerade med ett övergripande uppdrag, i syfte att säkerställa och erbjuda likvärdig tillgång i kommunen.

Verksamheten leds av chefen för barn- och elevhälsan som har det övergripande verksamhets-, arbetslednings- och arbetsmiljöansvaret samt är verksamhetschef enligt HSL.

Kontakt

Verksamhetschef samt samordnare anpassad grund och gymnasieskola

Sara Tordsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: sara.tordsson@tingsryd.se

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2024-01-10