Elevhälsa

Elevhälsa

Välkomna till Elevhälsan!

Elevhälsans verksamhet ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas möjligheter att nå utbildningens mål.

Elevhälsan är till för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förskolorna i Tingsryds kommun har tillgång till specialpedagog.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Elevhälsan i Tingsryds kommun ingår skolsköterskor, skolkuratorer samt specialpedagoger.

Det finns också tillgång till skolläkare samt psykolog vid behov.

I Tingsryds kommun har vi Elevhälsa på både central och lokal nivå.

I den centrala elevhälsan finns det kompetens kring till exempel tal- och språk, läs- och skriv, särskola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompensatoriska hjälpmedel.

Verksamheten leds av chefen för Elevhälsan som har det övergripande verksamhets, arbetslednings- och arbetsmiljöansvaret.

Lokal Elevhälsa finns i varje rektorsområde där ingår rektor, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog. På högstadiet samt gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledaren.

Sidansvarig: Chef för Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2018-02-08