Barnens Bästa

Barnens Bästa

Tingsryds kommun satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn i förskolan!

Teamet Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryd och består av en socionom, en behandlingspedagog samt en specialpedagog.

Övergripande mål för verksamheten är att vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna.

En del i uppdraget är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt mot barnen i förskoleålder genom att exempelvis:

  • Erbjuda lättillgängligt stöd för vårdnadshavare
  • Vara ett komplement till förskolans egna resurser
  • Erbjuda generellt stöd genom föräldrautbildningen ABC (alla barn i centrum)

Kontakten med oss i teamet är frivillig och det sker ingen registrering. Vi har tystnadsplikt men om vi upplever oro för ett barn gäller samma anmälningsskyldighet som för övrig personal i förskolan.

Kontaktuppgifter;
Agneta: Telefon: 072-8892153. Mail: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se
Emelie: Telefon: 072-889 21 52. Mail: Emelie.Bengtsson2@tingsryd.se
Louise: Telefon: 072-8892151. Mail: louise.ekman@tingsryd.se

Välkomna att kontakta oss!

Samordnare:

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072- 889 21 53
Mail: agneta.sjogren-carlberg@tingsryd.se

Sidansvarig: Chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2020-10-09