Barnens Bästa

Barnens Bästa

Tingsryds kommun satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn i förskolan!

Teamet Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryd och består av en socionom, en behandlingspedagog samt en specialpedagog.

Övergripande mål för verksamheten är att vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna.

En del i uppdraget är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt mot barnen i förskoleålder genom att exempelvis:

  • Erbjuda lättillgängligt stöd för vårdnadshavare
  • Vara ett komplement till förskolans egna resurser
  • Erbjuda generellt stöd genom föräldrautbildningen ABC (alla barn i centrum)

Kontakten med oss i teamet är frivillig och det sker ingen registrering. Vi har tystnadsplikt men om vi upplever oro för ett barn gäller samma anmälningsskyldighet som för övrig personal i förskolan.

Under veckorna 27–30 har Barnens bästa teamet semesterstängt.
Under veckorna 26 och 31 kommer det vara begränsad tillgänglighet via telefon och mail. Behöver ni komma i kontakt med oss under veckorna 26 och 31 prata in ett meddelande så ringer vi upp er så fort vi får möjlighet. Vi kommer åter att vara på plats onsdagen den 7/8.
Emelie går på föräldraledighet från vecka 26 fram till september-2020.

Kontaktuppgifter;
Agneta: Telefon: 072-8892153. Mail: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se
Louise: Telefon: 072-8892151. Mail: louise.ekman@tingsryd.se

Välkomna att kontakta oss!

Samordnare:

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072- 889 21 53
Mail: agneta.sjogren-carlberg@tingsryd.se