Barnens bästa

Barnens bästa - teamet

Tingsryds kommun satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn i förskolan.

Vi är ett tvärprofessionellt team som arbetar rådgivande och stödjande för dig som vårdnadshavare och för ditt barns bästa. Vi tillhör den centrala barn– och elevhälsan i Tingsryd och arbetar  i nära samverkan med andra verksamheter i kommunen. Övergripande mål för verksamheten är att vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna.

Vi vänder oss till:

  • Blivande föräldrar
  • Vårdnadshavare med barn i ålder 0-6 år
  • Personal inom de kommunala  förskolorna samt andra aktörer

Vi erbjuder:

  • Föräldrastödjande samtal
  • Stöd och vägledning via telefon och mail
  • Öppen förskola
  • Föräldrautbildningarna Trygghetscirkeln & ABC-Alla barn i centrum
  • Samverkan med andra professioner vid behov
  • Alla vårdnadshavare att träffa oss i teamet i samband med barnets 10 månaders besök på Barnhälsovården.

Om du som vårdnadshavare har frågor kring ditt barn eller föräldraskap kan du höra av dig direkt till teamet. Att vända sig till oss är lättillgängligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och skriver inga journaler.

Kontaktuppgifter samordnare:

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post: barnensbasta@tingsryd.se

Välkomna att kontakta oss!

Agneta Sjögren Carlberg Förskollärare & Specialpedagog

Louise Ekman

Louise Ekman Socionom

Josefine Lindman Behandlingspedagog

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2022-08-17