Barnens Bästa

Barnens Bästa

Tingsryds kommun satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn i förskolan!

Teamet Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryd och består av en socionom, en behandlingspedagog samt en specialpedagog.

Övergripande mål för verksamheten är att vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna.

En del i uppdraget är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt mot barnen i förskoleålder genom att exempelvis:

  • Erbjuda lättillgängligt stöd för vårdnadshavare.
  • Vara ett komplement till förskolans egna resurser.
  • Erbjuda generellt stöd genom föräldrautbildningen ABC (alla barn i centrum).

Kontakten med oss i teamet är frivillig och det sker ingen registrering. Vi har tystnadsplikt men om vi upplever oro för ett barn gäller samma anmälningsskyldighet som för övrig personal i förskolan.

Kort information om Barnens Bästa teamets tillgänglighet under sommaren.

Vi i teamet kommer att jobba fram till tisdagen den 25/6. Från och med onsdagen den 26/6 går Agneta och Louise på semester. Emelie går på föräldraledighet fram till augusti 2020.
Under veckorna 27-30 är vi inte nåbara, men under veckorna 26 och 31 kommer vi kolla av telefon och mail någon gång/vecka. Så om ni behöver komma i kontakt med oss under veckorna 26 och 31 prata in ett meddelande så ringer vi upp er så fort vi får möjlighet. Vi kommer vara på plats igen onsdagen den 7/8.

Kontaktuppgifter:
Agneta: Telefon: 072-8892153. Mail: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se
Louise: Telefon: 072-8892151. Mail louise.ekman@tingsryd.se

Vänliga hälsningar Agneta, samordnare för teamet Barnens Bästa.

Agneta, Emelie och Louise

Samordnare och Specialpedagog

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post

Behandlingspedagog

Emelie Bengtsson
Mobil: 072-889 21 52
E-post

Socionom

Louise Ekman
Mobil: 072-889 21 51
E-post

Sidansvarig: Chef för barn- och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2019-02-06