Barnens Bästa

Barnens Bästa

Tingsryds kommun satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn i förskolan!

Teamet Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryd och består av en socionom, en behandlingspedagog samt en specialpedagog.

Övergripande mål för verksamheten är att vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna.

En del i uppdraget är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt mot barnen i förskoleålder genom att exempelvis:

  • Erbjuda lättillgängligt stöd för vårdnadshavare.
  • Vara ett komplement till förskolans egna resurser.
  • Erbjuda generellt stöd genom föräldrautbildningen ABC (alla barn i centrum) som startar till våren 2019.

Kontakten med oss i teamet är frivillig och det sker ingen registrering. Vi har tystnadsplikt men om vi upplever oro för ett barn gäller samma anmälningsskyldighet som för övrig personal i förskolan.

Agneta, Emelie och Louise

Samordnare och Specialpedagog

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post

Behandlingspedagog

Emelie Bengtsson
Mobil: 072-889 21 52
E-post

Socionom

Louise Ekman
Mobil: 072-889 21 51
E-post

Sidansvarig: Chef för barn- och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2019-02-06