För dig som väntar barn

För dig som väntar barn

Barnens bästa-teamet berättar om sitt arbete och om föräldrastödsutbildningen Trygghetscirkeln. Med den här filmen hoppas vi nå dig som precis har blivit, eller snart ska bli förälder.

Vilka är vi?

Vi är ett tvärprofessionellt team som arbetar rådgivande och förebyggande för er som är väntar barn eller är föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Vi tillhör den centrala barn– och elevhälsan i Tingsryd och arbetar i nära samverkan med andra verksamheter i  kommunen.

Att vända sig till oss är lättillgängligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Vi är även en del av ett övergripande arbetssätt som heter Barnens bästa gäller i Kronoberg.

Information under besöket

I samband med ert besök på barnmorskemottagningen ges ni möjlighet att träffa en av oss i teamet. Det är ett kort och informativt samtal och nedan ser du vilken information du som förälder kommer få ta del av.

Stöd och hjälp:

Vad kan vi få för stöd från teamet som blivande föräldrar?

Trygghetscirkeln:

Vad innehåller föräldrautbildningen när man väntar barn?

Anknytning:

Hur kan vi skapa trygghet för vårt barn redan under graviditeten? Vad innebär anknytning?

Barnens bästa gäller:

Hur arbetar vi i teamet med Barnens bästa gäller och vad innebär det för dig som förälder?

Förväntningar:

Vad har vi för förväntningar på föräldraskapet? På vilket sätt vill vi att vår familj ska fungera?

Föräldrasamtal:

Vilka frågor och funderingar har vi som blivande föräldrar? Här ges ni möjlighet att prata om det som känns viktigt för just er.


Klicka och välj Tillåt alla för att se innehållet.

Se filmen på Youtube

Kontaktuppgifter

Telefon: 0477-444 11
E-mail: barnensbasta@tingsryd.se
Hemsida: www.tingsryd.se