Föräldrastödsutbildningar

Föräldrastödsutbildning

Som förälder i Tingsryd kommun har du möjligheten att utvecklas i ditt föräldraskap genom att delta i någon av våra kostnadsfria föräldrastödsutbildningar, trygghetscirkeln eller ABC- alla barn i centrum. Oavsett vilken utbildning får du ta del av forskning, diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar kring livet med barn.

Trygghetscirkeln:

Trygghetscirkeln vänder sig till dig som är förälder till de yngsta barnen, 0-3 år. Innehållet fokuserar mycket på anknytning och hur du som förälder kan skapa trygghet för ditt barn. Målet är att du som förälder ska känna dig stärkt i hur du kan möta ditt barns behov.

Läs mer och anmäl dig här

Trygghetscirkeln, pappa med barn i famnen

ABC- alla barn i centrum:

ABC riktar sig till alla föräldrar som har barn i ålder 3-12 år. Under 4 tillfällen får ni ta del av forskning, tips och strategier för hur vi föräldrar kan stärka relationen till våra barn och minska konflikter i familjen. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en tillvaro med mindre tjat och mer lek!

Läs mer och anmäl dig här

ABC utbildning, Familj som läser en bok

 

Sidansvarig: Chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2020-12-10