Föräldrastödsutbildningar

Föräldrastödsutbildning

Som förälder i Tingsryds kommun har du möjligheten att utvecklas i ditt föräldraskap genom att delta i någon av våra kostnadsfria föräldrastödsutbildningar, trygghetscirkeln eller ABC- alla barn i centrum. Oavsett vilken utbildning får du ta del av forskning, diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar kring livet med barn.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln vänder sig till dig som är förälder till de yngsta barnen, 0-3 år. Innehållet fokuserar mycket på anknytning och hur du som förälder kan skapa trygghet för ditt barn. Målet är att du som förälder ska känna dig stärkt i hur du kan möta ditt barns behov.

Läs mer och anmäl dig: trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln, pappa med barn i famnen

ABC- alla barn i centrum

ABC riktar sig till alla föräldrar som har barn i ålder 3-12 år. Under 4 tillfällen får ni ta del av forskning, tips och strategier för hur vi föräldrar kan stärka relationen till våra barn och minska konflikter i familjen. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en tillvaro med mindre tjat och mer lek!

Läs mer och anmäl dig: ABC

ABC utbildning, Familj som läser en bok

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2021-09-10