Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln

Utbildningen vänder sig till dig som är gravid eller förälder till barn 0-6 år. Innehållet fokuserar mycket på anknytning och hur du som förälder kan skapa trygghet för ditt barn, förstå barnets signaler och skapa en god självkänsla hos ditt barn. Kursen består av 5 tillfällen (3 för gravida) och målet är att du ska känna dig stärkt i hur du kan möta ditt barns behov. Föräldrautbildningen Trygghetscirkeln innehåller:

Trygghetscirkeln

Utforska barnets behov hela varvet runt trygghetscirkeln

Vi lär oss mera om barnets behov av stöd från föräldrarna. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn för barnets svåra känslor?

Vara tillsammans med barnet på trygghetscirkeln

Vi lär oss mera om hur man hjälper barnen hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil, känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med våra barn även när det är svåra känslor?

Vägen till trygghet

Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Målet är att känna sig tryggare och hoppfullare som förälder.

När det känns svårt att vara förälder

Denna gång är extra viktig om man har ett barn som beter sig illa. Vi lär oss mer om balansen mellan att vara en tydlig och samtidigt god förälder.

Revor i föräldra/barn-relationen och hur man reparerar dem

Vi lär oss mer om vad barnet egentligen menar när dem utmanar. Hur kan föräldrar förstå och hjälpa sitt barn i dessa situationer.

Möjlighet finns även till enskild utbildning eller utbildning med tolk.

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta utbildare och kursansvariga.

Barnens bästa/samordnare:

Louise Ekman
Tel: 0477-444 11
barnensbasta@tingsryd.se

Gruppledare

Louise Ekman

Louise Ekman
Samordnare och Socionom, Barnets bästa-teamet

Agneta Sjögren Carlberg
Förskollärare och specialpedagog, Barnets bästa-teamet

Josefine Lindman
Behandlingspedagog, Barnets bästa-teamet

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2023-09-05