HBTQ-diplomering

HBTQ-diplomering

Samtlig personal inom barn- och elevhälsan i Tingsryd har genomgått en HBTQ-diplomering. Detta i syfte att skapa en baskunskap kring följande:

  • Heteronormativitet och dess konsekvenser
  • Hbtq-personers livsvillkor och hälsosituation
  • Normkritik och heteronorm
  • Transparaplyet och könskorrigering
  • Sexuell praktik, identitet  och sjukdomar
  • Våld och heder

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2021-09-10