HBTQ-diplomering

HBTQ-diplomering

Samtlig personal inom Barn och Elevhälsan i Tingsryd har genomgått en HBTQ-diplomering. Detta i syfte att skapa en baskunskap kring följande:

  • Heteronormativitet och dess konsekvenser
  • Hbtq-personers livsvillkor och hälsosituation
  • Normkritik och heteronorm
  • Transparaplyet och könskorrigering
  • Sexuell praktik, identitet  och sjukdomar
  • Våld och heder

 

Sidansvarig: Chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2018-08-30