Personal

Personal

Personal på Barn och Elevhälsan

Verksamhetschef samt samordnare Särskola

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Central specialpedagog särskola

Ida Aho
Mobil: 072-889 20 28
E-post

Central specialpedagog med fokus på likvärdig skola

Lena Fransson
Mobil: 076-815 84 37
E-post

Team Barnens Bästa

Samordnare och Specialpedagog

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post

Behandlingspedagog

Emelie Bengtsson
Mobil: 072-889 21 52
E-post

Socionom

Louise Ekman
Mobil: 072-889 21 51
E-post

Skolsköterskor

Christina Harang

Mobil: 076-127 23 45
E-post
Arbetar på:
Dackeskolan F-6, Linnerydskolan och Örmoskolan

Cecilia Andersson

Telefon: 0477-444 34
Mobil: 072-889 20 41
E-post
Arbetar på:
Dackeskolan 7-9 och Väckelsångskolan

Kim Rydström

Mobil: 072-228 45 95
E-post
Arbetar på:
Trojaskolan och Urshultskolan

Christina Källström

Telefon: 0477-444 87
Mobil: 072- 517 15 97
E-post
Arbetar på:
Wasaskolan och AMB

Kuratorer

Solveig Länn

Mobil: 070-269 90 59
E-post
Arbetar på:
Dackeskolan F-6, Linnerydskolan och Örmoskolan

Emelie Brevestedt

Telefon: 0459-386 10
Mobil: 072-889 21 54
E-post
Arbetar på:
Trojaskolan och Urshultskolan

Fanny Eriksson

Mobil: 072-243 81 74
E-post
Arbetar på:
Dackeskolan 7-9, Väckelsångskolan

Yvonne Nilsson

Telefon: 0477-444 75
Mobil: 070-512 36 06
E-post
Arbetar på:
Wasaskolan

Specialpedagoger

Louise Andersson

Mobil: 070-240 20 28
E-post
Arbetar på:
Dackeskolan 7-9

Ida Aho

Mobil: 072-889 20 28
E-post
Arbetar på:
Örmoskolan, Förskolorna i Ryd och Urshult

Maria Myrefelt

Mobil: 076-769 03 00
E-post
Arbetar på:
Förskolorna i Tingsryd, förskolan i Konga, Linneryd, Rävemåla och Väckelsång

Jenny Thulemark

Mobil: 070-394 99 33
E-post
Arbetar på:
Trojaskolan och Urshultskolan

Jill Hansen

Mobil: 076-769 05 00
E-post
Arbetar på:
Linnerydskolan, Väckelsångskolan

Theodolinda Långh

E-post
Arbetar på:
Wasaskolan

Sidansvarig: Chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2019-02-18