Personal

Personal

Personal på barn- och elevhälsan.

Verksamhetschef samt samordnare särskola

Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Specialpedagog med särskilt uppdrag

Åsa Björkman
Mobil: 072-889 22 46
E-post: asa.bjorkman2@tingsryd.se

Specialpedagog med särskilt uppdrag

Lena Fransson
Mobil: 076-815 84 37
E-post: lena.fransson@tingsryd.se

Logoped Skola

Helena Skarp
Mobil: 072-889 22 42
E-post: helena.skarp@tingsryd.se

Logoped Förskola

Clara Holmén
Mobil: 070-240 20 28
E-post: clara.holmen@tingsryd.se

Arbetsterapeut

Magnus Aldebert
Mobil: 072-889 22 43
E-post: magnus.aldebert@tingsryd.se

Psykolog

Ann Ekerot
Mobil: 070-242 11 33
E-post: ann.ekerot@vaxjopsykologbyra.se

Team Barnens Bästa

Samordnare och specialpedagog

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post: agneta.sjogrencarlberg@tingsryd.se

Socionom

Louise Ekman
Mobil: 072-889 21 51
E-post: louise.ekman@tingsryd.se

Josefine Lindman
Mobil: 072-889 21 52
E-post: josefine.lindman@tingsryd.se

Skolsköterskor

Sandra Paul
Mobil: 076-127 23 45
E-post: sandra.paul@tingsryd.se
Arbetar på: Dackeskolan F-6 och Örmoskolan

Sofie Hall (föräldraledig) Vikareie:
Linnea Källström
Mobil: 072-889 22 54
E-post: linnea.kallstrom@tingsryd.se
Arbetar på: Linneryd och Väckelsångskolan

Cecilia Andersson
Mobil: 072-889 20 41
E-post: cecilia.andersson@tingsryd.se
Arbetar på: Dackeskolan 7-9

Mikaela Persson
Mobil: 072-228 45 95
E-post: mikaela.persson@tingsryd.se
Arbetar på: Trojaskolan och Urshultskolan

Helène Håkansson
Telefon: 0477-444 87
Mobil: 072- 517 15 97
E-post: helene.hakansson@tingsryd.se
Arbetar på: Wasaskolan

Kuratorer

Matilda Hjalmarsson
Mobil: 070-269 90 59
E-post: matilda.hjalmarsson@tingsryd.se
Arbetar på: Väckelsångskolan och Linneryd

Elin Söderberg (föräldraledig) Vikareie:
Fanny Berg
Telefon: 0459-386 10
Mobil: 072-889 21 54
E-post: fanny.berg@tingsryd.se
Arbetar på: Trojaskolan och Urshultskolan

Jennie Nygren
Mobil: 072-243 81 74
E-post: Jennie.Nygren@tingsryd.se
Arbetar på: Dackeskolan 7-9

Cathrin Gustafsson
Mobil: 072-889 22 48
E-post: cathrin.gustafsson@tingsryd.se
Arbetar på: Dackeskolan F-6 och Örmoskolan

Madelene Calmernäs
Telefon: 0477-444 75
Mobil: 070-512 36 06
E-post: madelene.calmernas@tingsryd.se
Arbetar på: Wasaskolan

Specialpedagoger

Ida Aho
Mobil: 072-889 24 28
E-post: ida.aho@tingsryd.se
Arbetar på: Dackeskolan 7-9

Maria Andersson
Mobil: 072-889 20 28
E-post: maria.andersson@tingsryd.se
Arbetar på: Förskolorna i Ryd, Urshult samt Myrstacken i Tingsryd

Sandra Emilsson
Mobil: 076-769 03 00
E-post: sandra.emilsson@tingsryd.se
Arbetar på: Förskolorna i Konga, Linneryd, Rävemåla och Väckelsång. Samt Älvans förskola i Tingsryd

Jenny Thulemark
Mobil: 070-394 99 33
E-post: jenny.thulemark@tingsryd.se
Arbetar på: Trojaskolan och Urshultskolan

Samira Ikanovic
Mobil: 076-769 05 00
E-post: samira.ikanovic@tingsryd.se
Arbetar på: Linnerydskolan, Väckelsångskolan

Theodolinda Långh
Mobil: 072-889 21 49
E-post: theodolinda.langh@tingsryd.se
Arbetar på: Wasaskolan

Abide Albborn
Mobil: 070-397 51 76
E-post: abide.albborn@tingsryd.se
Arbetar på: Dackeskolan F-6 och Örmoskolan

Psykolog och Skolläkare

Psykolog Ann Ekerot nås via verksamhetschefen.
Skolläkare Anders Willstedt och Martin Jägervall nås via skolsköterskorna.

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2022-10-25