Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året får under mars månad en blankett från förskolan som ska fyllas i och postas till Bildningsförvaltningen, senast 1 maj. Om barnet inte går på förskola postas blanketten hem till folkbokföringsadress. På blanketten fyller vårdnadshavare i val av skola. Om man önskar gå förskoleklass i fristående skola eller annan kommun så vänder man sig direkt till aktuell skola/kommun.


Förskoleklass ingår i det offentliga skolväsendet och finns i anslutning till grundskolan. Förskoleklassen omfattar minst 525 tim/år och är obligatorisk.

Utbildningen i förskoleklassen följer läroplanen för grundskolan kap. 1-3 och skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång.

Plats i förskoleklassen erbjuds så nära barnets eget hem eller skola som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering.

Barn i förskoleklass med barnsomsorgsbehov överförs till skolbarnsomsorgstaxa från 1 september det år de börjar i förskoleklass.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-04-05