Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklass ingår i det offentliga skolväsendet och finns i anslutning till grundskolan. Förskoleklassen omfattar minst 525 tim/år och är obligatorisk.

Utbildningen i förskoleklassen följer läroplanen för grundskolan kap. 1-3 och skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång.

Plats i förskoleklassen erbjuds så nära barnets eget hem eller skola som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering.

Barn i förskoleklass med barnsomsorgsbehov överförs till skolbarnsomsorgstaxa från 1 september det år de börjar i förskoleklass.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09