Sök/avsluta fritidshem

Sök/avsluta fritidshem

Ansökan

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du ska börja arbeta eller studera. Du placeras i kö efter anmälningsdatum och barnets födelse-datum, yngst först. Förtur ges till barn som placeras enligt skollagen kap. 14§ 7, barn med behov av särskilt stöd.

Målet är att kunna erbjuda plats när behov föreligger och senast två månader efter ansökan inkommit. Behovet bör ha en varaktighet av minst två månader.

Plats inom fritidshem erbjuds så nära barnets skola som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och förskoleverksamhet och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Ansökan ska ske via Hypernet - fritidhem.

Uppsägningstid

Uppsägningstid av platsen är en månad. Uppsägningen gör du i Hypernet. Uppsägning får endast ske för uppehåll överstigande tre månader.

Avslutningsdatum blir tidigast en månad (30 dagar) efter det att uppsägningen mottages/registrerats.

Schema

Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt. I önskad placeringstid skall ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning.

Inkomstuppgift

I samband med ansökan om plats på fritidshem ska en inkomstuppgift lämnas.

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-09-10