SKL:s Matematiksatsning PISA 2015

Tingsryds kommun deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015

SKL vill bidra till att elevernas kunskap i matematik i grundskolan väsentligt förbättras. Alla elever ska inte bara nå målen utan också utifrån sina förutsättningar nå till toppen av sin potential.

Alla 86 kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 åtar sig att förbättra matematikundervisningen i alla sina grundskolor och att arbeta tillsammans med andra kommuner.

SKL har satt upp följande mål utifrån Sveriges placering i PISA 2015.

-       Andelen som når lägsta nivån ska halveras

-       Andelen som når högsta nivån ska öka

-       Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna

Kommunerna har dessutom angett konkreta operativa mål för elevernas resultat på de nationella proven.

Satsningen omfattar kommunens grundskolor. Styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förändring till det bättre. Samtliga nivåer i kommunen ingår (politiker, tjänstemän från förvaltningen, rektorer och lärare).

Fyra fokusfrågor:

1. Lärarbehörighet och lärarsamverkan

2. Systematisk uppföljning och återkoppling

3. Elever i behov av stöd

4. Höga förväntningar