Rätt att välja skola

Rätt att välja skola

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola för ditt barn. Tingsryds kommuns fördelar elever på olika skolor utifrån vad som är bäst ur kommunikations- och organisationssynpunkt, den så kallade närhetsprincipen. Eleverna hänvisas vanligtvis, men inte alltid, till den skola som ligger närmast hemmet. (10 kap. 29 § skollagen)

Inom kommunen

Önskar du att ditt barn ska gå en annan skola än den som anvisats kontaktar du rektor på den skola du är intresserad av. En förutsättning är att det finns plats och att placeringen inte medför betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. (10 kap. 30 § skollagen)

Annan kommun

Du kan också välja att söka plats för ditt barn i annan kommuns grundskola. Detta kan vara aktuellt om ditt barn med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola (10 kap. 25 § skollagen) eller om du som vårdnadshavare helt enkelt uttrycker önskemål om detta. (10 kap. 27 § skollagen) Om den mottagande kommunen beslutar att ta emot ditt barn har den rätt till ersättning från Tingsryds kommun.
Ansökan om att välja skola i annan kommun görs hos den mottagande kommunen.

Friskola

Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en fristående grundskola oavsett vilken kommun den är belägen. Med fristående skola menas en av Statens Skolinspektion godkänd skola som motsvarar grundskola och har en annan huvudman än kommunen. Om den fristående skolan beslutar att ta emot ditt barn har den rätt till ersättning från Tingsryds kommun.

Skolskjuts

Om du accepterar den skola som Tingsryds kommun anvisar ditt barn har du rätt till skolskjuts inom de ramar som kommunen beslutat om. Om du väljer en annan skola än den som anvisats eller en friskola inom kommunen kan du ha rätt till skolskjuts om det inte medför betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen (10 kap. 32 § skollagen). Den rätten gäller däremot inte om du väljer en skola i en annan kommun. (10 kap. 40 § skollagen)

Vill du ha ytterligare information kan du kontakta bildningsförvaltningen.
Telefon (växel): 0477- 441 00

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-10-10