Skollunch

Skollunch

Bra mat till våra uppväxande barn och ungdomar är förutsättning för god hälsa och utveckling och för att klara av skolarbete. Ett riktigt näringsintag grundlägger framtida hälsa. Pedagogisk personal samverkar med måltidspersonal i syfte att få barn och elever att förstå matens betydelse för god hälsa och utveckling.

Skolmatsedel

Vi länken nedan går det att se både matsedel via PDF eller via appen Mashie.
Länk till skolornas matsedlar

Skolmatsedel i mobilen

Det är även möjligt att ladda ner en kostnadsfri applikation (app) till mobiltelefon där man kan se matsedlarna för Tingsryds kommuns skolrestauranger. Webbappen heter Mashie och kan enkelt laddas ner i en mobiltelefon.

MÅLTIDSPOLICY FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

1. Skall serveras i en trygg och trivsam miljö

Detta innebär att:

 • måltiden skall vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal
 • pedagogiska måltider i förskolan och skolan finns och vad de innebär
  hålls aktuellt
 • barnen/ eleverna skall ha tillräckligt med tid på sig att äta, en
  rekommendation kan vara att sitta i skolrestaurangen minst 20 minuter
 • dukningen skall vara trevlig och buller och spring undviks
 • maten skall vara trevligt serverad och presenterad
 • samarbete sker mellan alla verksamheter som är inblandade i maten
 • högtider kan uppmärksammas
 • regelbundet återkommande matråd genomförs samt utvärderar måltidsmiljön

2. Skall bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och smakliga

Detta innebär att:

 • arbete med livsmedelssäkerhet enligt HACCP, vilken är en
  standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt
  kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med
  syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten
 • all mat som serveras i skolan skall vara helt fri från nötter, jordnötter och
  mandel på grund av olika födoämnesallergier
 • nötförbudet också skall gälla kvällstid, då skolans lokaler lånas eller hyrs ut till andra
 • inget som säljs i skolornas cafeterior ska innehålla nötter, jordnötter eller mandel
 • nötförbudet även innefattar medhavd matsäck och fika som barn/elever tar med sig hemifrån
 • sträva efter en hög förädlingsgrad och mat lagad med omsorg på bra råvaror utan tillsatser
 • ta vara på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende och
  konsistens samt näringsinnehåll
 • arbeta för att servera nylagad mat och minimera varmhållningstider och transporter
 • pedagogiska måltider är en arbetsuppgift i verksamheten där personal
  aktivt verkar för att skapa goda matvanor och vara en god förebild
 • måltiderna skall planeras efter tallriksmodellen och barnen/eleverna skall
  kunna äta en komplett måltid efter denna
 • vi följer nationella lagar och rekommendationer för näringsriktiga måltider bland annat genom:
 • Skollagen
 • Livsmedelslagen
 • Förskolans läroplan
 • Grundskolans läroplan
 • Gymnasieskolans läroplan
 • Bra mat i förskolan och Bra mat i skolan (Livsmedelsverket)
 • kaféutbudet i skolan skall vara hälsofrämjande och grundlägga till goda prestationer i skolan
 • vi utvärderar måltidens kvalitet och gästernas nöjdhet genom enkäter, matråd etc.

3. Skall bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt

 Detta innebär att:

 • minst två rätter, varav minst en lakto- ovo -vegetarisk, serveras i
  skolrestaurangen som alla får ta utav
 • till lunchmåltiderna på buffé erbjuds ett varierat salladsbord, bröd, mjölk och vatten
 • förskolor erbjuds beställa av två olika rätter, varav minst en lakto-ovo-vegetarisk
 • vi erbjuder MER-kost (Medicinsk- Etisk-Religiös), med hänsyn till
  medicinska, etiska och religiösa skäl inom ramen för måltids- och
  upphandlingspolicy, dock ej kött slaktat och märkt med religiösa förtecken
 • i samråd med verksamheterna och matgästerna skall till viss del
  måltidsutbudet kunna påverkas lokalt, med t.ex. temaveckor, aktiviteter och önskedagar
 • mervärden och kvaliteter i verksamheten skall marknadsföras, t.ex. lokalt, svenskt eller ekologiskt
 • vi har dialog om och utvärderar utbudet på matråd

4. Skall tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i en god arbetsmiljö 

Detta innebär att:

 • vid nyrekrytering värderas yrkesutbildning inom gastronomi och service
 • all måltidspersonal ska ha goda kunskaper om MER-kost
 • alla medarbetare skall kontinuerligt erbjudas inspiration och fortbildning
 • all personal ska bära enhetliga arbetskläder avsedda för kök
 • Måltidsavdelningens personal ska ha en bra arbetsmiljö och en hög
  trivsel i rätt dimensionerade lokaler med avstamp i arbetsmiljöpolicy
 • att skapa en stolthet och servicekänsla hos kockar och måltidsbiträden är viktig

5. Skall ses som en resurs och vara en del av en helhet i den verksamhet där den erbjuds

Detta innebär att:

 • personal ska samverka med måltidspersonal i syfte att få barn/ elever
  att förstå matens betydelse för god hälsa och utveckling
 • barn/ elever ska ges möjlighet att delta i måltidsverksamheten. Detta kan
  ske genom en kökslektion eller pedagogisk matlagning ute på
  avdelningarna eller i nära anslutning till dessa
 • personal skall kunna beställa råvaror och råvarupaket för matlagning på
  avdelning som en extra tjänst eller som en ersättning
 • verksamheten inom förskolan och skolan ska ha som mål att använda
  måltiden som pedagogiskt verktyg, för att öka förståelsen för vilken mat
  som serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas
 • varje förskolechef/ rektor ansvarar tillsammans med måltidsservice att
  det finns ett matråd som kan påverka menyn och måltidsmiljön. Matråd
  skall hållas minst två gånger per år.

6. Skall vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal miljöpåverkan

Detta innebär att:

 • måltidsavdelningen ska följa politiska lokala och nationella mål för
  användning av ekologiska livsmedel
 • valen av ekologiska och närproducerade livsmedel ska göras i ett
  helhetsperspektiv, där den största totala miljö- och samhällsnyttan skall eftersträvas
 • vi serverar endast icke rödlistad och/ eller MSC-märkt fisk
 • minskning av mängden rött kött till fördel för bland annat kyckling och
  vegetabilier ska eftersträvas
 • vi ska ha GSO- fritt i alla led
 • vi minimerar matsvinnet i alla led och har regelbundna mätningar och kampanjer
 • vi verkar för minimal miljöbelastning vid produktion, förädling och
  transporter av livsmedel, t.ex. genom närproducerade livsmedel
  levererade inom samlingslogistik
 • fler nyckeltal för hållbarhet skall följas upp, bl.a. Eko- andel, CO2 avtryck, matsvinn och transporter

7. Skall uppfylla de krav som ställs i svensk djurskydds-, miljö- och livsmedelslagstiftning

Detta innebär att:

 • All upphandling av livsmedel ska ske i enlighet med kommunens inköps-
  och upphandlingspolicy, dess riktlinjer och rutiner

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-24