Skolskjuts

Skolskjuts

Enligt lag är varje kommun skyldig att ordna skolskjuts för sina grundskoleelever. Varje kommun har även tagit egna politiska beslut.

Flexbuss och Tingsryds Buss är de entreprenörer som kör skolskjutsar i kommunen.

Skolskjutsarna i kommunen samordnas av Tekniska avdelningen.

Elevs ankomst före skolstart eller hemfärd efter skolslut bör inte överstiga 30 minuter.

Vad som gäller i Tingsryds kommun kan du läsa mer om på länken nedan.
Länk till linjelagda turer i Tingsryds kommun, Länstrafiken Kronoberg

Följande regler gäller för Tingsryds kommun

Avstånd i kilometer Bostad-skola Avstånd i kilometer Bostad-hållplats
Förskoleklass, årskurs 1-3 2.0 0.8
Årskurs 4-6 3.0 1.5
Årskurs 7-9 4.0 2.0

Kontakt

Helena Linnell
Telefon 0477-441 63

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2022-12-01