Skolskjuts

Skolskjuts

Enligt lag är varje kommun skyldig att ordna skolskjuts för sina grundskoleelever. Varje kommun har även tagit egna politiska beslut.

Busspecialisten Tingsryd och Tingsryds Buss är de entreprenörer som kör skolskjutsar i kommunen.

Skolskjutsarna i kommunen samordnas av Bildningsförvaltningen.

Elevs ankomst före skolstart eller hemfärd efter skolslut bör inte överstiga 30 minuter.

Vad som gäller i Tingsryds kommunkan du läsa mer om på länken nedan.
Länk till linjelagda turer i Tingsryds kommun.
Länstrafiken Kronoberg

Följande regler gäller för Tingsryds kommun

Avstånd Km. Bostad-Skola Avstånd i Km. Bostad-hållplats
Förskoleklass. År 1-3 2.0 0.8
År 4-6 3.0 1.5
År 7-9 4.0 2.0

Kontaktperson
Yvonne Martinsson
Tel 0477 - 441 00 växel

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08