Dackeskolan

Dackeskolan

Dackeskolan är en grundskola för elever från 6 till 16 år. Förskoleklasser och grundskolans år 1-9 förbereds för gymnasiestudier och ett kommande vuxenliv i en stimulerande skolmiljö med ett flertal både äldre och nyare byggnader. En del av dessa används också för en lokal integrerad fritidsverksamhet med ca 120 barn inskrivna.